Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zaproszenie na XVII Bieg BEZ BARIER

Trwają przygotowania do XVII Biegu BEZ BARIER. Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne osoby niepełnosprawne do udziału w tym biegu, który odbędzie się 27 maja 2017 r. w Piaskach Wlkp. Jest to impreza towarzysząca 34 Ogólnopolskiemu Biegowi im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

Bieg BEZ BARIER popularyzuje sport i aktywny wypoczynek wśród osób z niepełnosprawnością, wskazuje na rehabilitacyjny charakter aktywności fizycznej, ożywia działalność sportową osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo celem biegu jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością i integracja środowiska osób z niepełnosprawnością z lokalną społecznością.

Bieg odbędzie się 27 maja 2017 r. roku na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Piaskach ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski Wlkp. Start przewidywany jest ok. 10:20. Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach: kobiet na 200m i mężczyzn na 200m.

Warunki udziału w XVII Biegu BEZ BARIER:
a) w biegu startować mogą zawodnicy i zawodniczki z udokumentowaną niepełnosprawnością (oświadczenie na karcie
    zgłoszeniowej do pobrania w PCPR w Gostyniu) od 16 roku życia ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym
    i znacznym;
b) zgłoszenia zawodników przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej od organizacji pozarządowych oraz placówek
    zajmujących się osobami z niepełnosprawnością. Przyjmowane są również zgłoszenia osób indywidualnych w terminie
    do 20 maja 2017 r.
c) biegaczy obowiązują stroje sportowe.
Sposób przeprowadzania zawodów i program minutowy podany będzie na odprawie technicznej w dniu zawodów o godz. 10:00.

Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Urząd Gminy w Piaskach Wlkp. przygotowali nagrody indywidualne za miejsca od I do III (medale, dyplomy, statuetki i upominki rzeczowe). Dla każdego uczestnika przewidziane są dyplomy za udział w Biegu.

Imienne zgłoszenia wg wzoru dostępnego w PCPR należy dostarczyć osobiście, pocztą lub mailowo w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2017 r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń, tel./faks 65-572-75-28, mail: pcpr@gostyn.pl.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom i ich opiekunom wyżywienie i napoje, numery startowe i opieką medyczną.
Zaproszenie na 34 Bieg Bojanowskiego 2017_plakat