Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” 2017Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Stowarzyszenie „DZIECKO” ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie X” 2017. Termin składania wniosków upływa 23 maja 2017 r. Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
http://www.dzialajlokalnie.gostyn.pl lub http://www.ngo.gostyn.pl/, a także na Facebook.com: Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Dziecko”.

Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie X” 2017 Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Harmonogram szkoleń

http://www.powiat.gostyn.pl/userfiles/Harmonogram%20szkolen%20DL%202017(1).doc
Regulamin
http://www.powiat.gostyn.pl/userfiles/Regulamin%20DL%202017.pdf

Wniosek (wzór)

http://www.powiat.gostyn.pl/userfiles/Wzor%20wniosku%20DL%202017.doc

Genertor wniosków
http://system.dzialajlokalnie.pl/