Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konkurs „PGS - Program Grantów Społecznych”

Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: Stowarzyszenie „DZIECKO” ogłasza Konkurs Grantowy „PGS - Program Grantów Społecznych”. Termin składania wniosków upływa 30 maja 2017 r. Pula grantów to 50 000 zł! Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla zainteresowanych grup odbędą się 9 maja 2017 roku o godz. 12:00 oraz 9 maja 2016 roku o godz. 17:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256.

Celem piątej już edycji tego konkursu jest wsparcie projektów, integrujących lokalną społeczność. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. PGS realizować mogą Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, grupy sąsiedzkie, grupy hobbystyczne na terenach wiejskich, a także Rady Osiedli i młodzież na terenach miejskich, oraz inne grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej.

Konkurs dofinansowano ze środków Powiatu Gostyńskiego oraz Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu.

Regulamin PGS 2017
http://www.powiat.gostyn.pl/userfiles/REGULAMIN%20PGS%202017_v_2.pdf
Wniosek o Dotację w Konkursie PGS

http://www.powiat.gostyn.pl/userfiles/Wniosek_PGS_2017.doc

Karta Oceny Merytorycznej

http://www.powiat.gostyn.pl/userfiles/Karta%20Oceny%20Merytorycznej.doc

Karta Oceny Formalnej

http://www.powiat.gostyn.pl/userfiles/Karta%20Oceny%20Formalnej.doc

Umowa o Współpracę

http://www.powiat.gostyn.pl/userfiles/Umowa%20PGS%202017.doc