Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Pracowita majówka

Majówkowy weekend dla kilku placówek pomocy społecznej w powiecie gostyńskim był bardzo aktywny. Po raz kolejny odwiedził powiat Martin de Bruijn z holenderskiej organizacji Kinderhuis Bodzewo.

Gość z Holandii przebywał w Domu Dziecka w Bodzewie, ale też odwiedził Dom Dziecka w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w którym rozmawiano o potrzebach powiatowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny oraz o zasadach udzielania pomocy. Omówiono też działania organizacji pozarządowych w obszarze pomocy społecznej i wspierania potrzebujących.

Holender przywiózł też kolejne dary dla Domu Dziecka w Bodzewie oraz sprzęt przydatny w pracy z osobami niepełnosprawnymi: wózki inwalidzkie, rolatory i inne rzeczy. Część ze sprzętów trafiła już w czasie weekendu do osób potrzebujących - podopiecznych PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz do Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie.

Gościowi z Holandii należą się słowa podziękowania za stałe i bezinteresowne wspieranie podopiecznych powiatowego systemu pomocy i wsparcia rodziny.
Pracowita majowka 2017 01
Pracowita majowka 2017 02
Pracowita majowka 2017 03