Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
PCPR w Gostyniu pracuje bez zmian

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że dnia 2 maja 2017 r. (wtorek w czasie majowego długiego weekendu) pracuje tak, jak w każdy dzień roboczy.

PCPR w Gostyniu konsekwentnie realizuje zasadę, przyjętą w początkach swojej działalności, że urzęduje w dni, które mogłyby być dniami wolnymi pracy. Jest to okazja dla tych, którzy chcą skorzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych w PCPR w Gostyniu, a nie znajdują na to czasu w ciągu zapracowanego tygodnia. Drugim powodem realizowania zasady urzędowania w dni, które mogłyby być dniami wolnymi od pracy, jest wielokrotnie już potwierdzone zjawisko, że także w czasie długich weekendów pojawiają się w rodzinach problemy, zwłaszcza związane z przemocą w rodzinie, których rozwiązanie wymaga specjalistycznego wsparcia.

Także większość placówek, tworzących powiatowy system pomocy społecznej w Powiecie Gostyńskim, koordynowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, działa nie tylko w dni robocze, ale także w weekendy i święta. Są to Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Dziecka w Gostyniu, Dom Dziecka w Bodzewie czy Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach-Marysinie.
PCPR w Gostyniu pracuje bez zmian 2017 V 2