Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia SM,
życzenia dla solenizantów i kwiaty dla kobiet

Odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Stowarzyszenie to działa od czerwca 2012 r. i konsoliduje oraz wspiera osoby chore na SM i ich rodziny.

Walne Stowarzyszenia SM w Gostyniu rozpoczęła prezes Bożena Misiurek, witając członków stowarzyszenia oraz dyrektora PCPR w Gostyniu i reprezentanta partnerskiego Stowarzyszenia „DZIECKO”. Następnie, zgodnie z miłym zwyczajem comiesięcznych spotkań stowarzyszenia SM członkowie zarządu stowarzyszenia złożyli życzenia i wręczyli kwiaty solenizantom z marca. Zgromadzeni odśpiewali jubilatom gromkie „100 lat!”. A z okazji Święta Kobiet panowie wręczyli paniom piękne tulipany.

Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2016. W wyniku głosowania członkowie stowarzyszenia udzielili Zarządowi Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu absolutorium. W Zarządzie Stowarzyszenia społecznie pracują: Bożena Misiurek - prezes, Walenty Ciszak - wiceprezes, Marek Maciejewski - sekretarz, Barbara Horowska - skarbnik oraz członkinie zarządu: Maria Gęstwa i Ewa Krysicka. Udzielenie absolutorium to wyraz uznania i docenienia społecznej i trudnej pracy członków Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Warto przypomnieć, że w skład drugiego ważnego organu Stowarzyszenia - Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący Zbigniew Jasiński; wiceprzewodniczący Adam Klauze i członek Barbara Kwinecka.

Wśród najważniejszych działań Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu w minionym roku wymieniono m.in. stałą współpracę z lekarzami, w tym szczególnie z Centrum Leczenia Stwardnienia Rozsianego - Ośrodkiem Badań Klinicznych w Plewiskach, różne formy terapeutyczne i aktywizacyjne adresowane do środowiska chorych na SM i ich rodzin, np. zajęcia Halliwick na basenie, fizjoterapię; cykl zabiegów rehabilitacyjnych w kriokomorze i zajęcia fitness zrealizowane przy udziale Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji AKANT NZOZ w Gostyniu, piknik integracyjny z okazji światowego Dnia SM, wigilię z paczkami świątecznymi dla członków stowarzyszenia i ich rodzin, przyjaciół i sponsorów. Przypomniano też zorganizowany przez stowarzyszenie bezpłatny otwarty wykład lekarza neurologa dr. Jacka Wencla z Poznania oraz ważne dla członków stowarzyszenia chorych na SM stałe wsparcie udzielane przez psychologa Justynę Witczak, specjalistę pracy socjalnej Violettę Kolendowicz.

Wspomniano też śmierć w maju 2016 wielkiego przyjaciela stowarzyszenia - dr nauk medycznych Hanki Hertmanowskiej.

Podkreślono, że stowarzyszenie podejmuje tak wiele działań dzięki wsparciu Powiatu Gostyńskiego, Gmin Gostyń i Krobia oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i sponsorów: MANN+HUMMEL FILTRATION TECHNOLOGY POLAND SP. z O.O.; Ardagh Glass S.A. Zakład w Gostyniu; Hurtowni ADAMCZAK w Gostyniu; Zakładu Zielarskiego „KAWON-HURT” Nowak sp.j.; Netbox PL Sp. z o.o. w Gostyniu; Parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu, MONDI-SIMET S.A. w Grabonogu, Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Carrefour Market Gostyń, firmy W&A Adam Wasielewski, Hurtowni „Baja” w Piaskach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im XX-lecia Polski Ludowej w Kromolicach.

Podziękowano też Zespołowi Szkół Zawodowych w Gostyniu za nieodpłatne udostępnianie sal na comiesięczne spotkania środowiska chorych na SM.

W czasie dyskusji podziękowano członkom zarządu za aktywizację chorych na SM i ich rodzin oraz przyjaciół, a całemu stowarzyszeniu za integrację środowiska na rzecz wsparcia dla chorych na SM. Następnie prezes Bożena Misiurek przedstawiła plany działań na rok 2017 i poinformowała, że odnotowano już ponad 208 tysięcy wejść na stronę internetową stowarzyszenia, prowadzoną przez informatyka Macieja Świetlickiego.

Przedstawiciel PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak omówił możliwości i zasady uzyskania dofinansowania ze środków PFRON i z programu „Aktywny Samorząd”. Zachęcał też do skorzystania z programów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie „DZIECKO”: programu „DZIAŁAJ LOKALNIE” i programu „PGS - Program Grantów Społecznych”. W ramach tych programów organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą otrzymać środki finansowe na realizację swoich działań, służących społecznościom lokalnym.

Dalsza część spotkania - przy kawie i własnych wypiekach - upłynęła w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Wsparcia przy organizacji Walnego udzielił też Zakład Mięsny Konarczak z Pogorzeli.

Warto przypomnieć, że stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą neurologiczną młodych dorosłych. SM diagnozuje się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby. U każdej osoby ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się inny zespół objawów, który zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania. Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu.
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2017 01
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2017 02
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2017 03
Absolutorium dla Zarzadu Stowarzyszenia SM 2017 04