Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rodziny zastępcze Powiatu Gostyńskiego szkoliły się

Zakończył się cykl szkoleń dla rodzin zastępczych Powiatu Gostyńskiego poświęcony „Zasadom działania rodzin zastępczych”. Wzięły w nim udział wszystkie rodziny zastępcze. Szkolenia zorganizował i przeprowadził Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Szkolenia porządkowały i utrwalały wiedzę rodzin zastępczych w kilku istotnych obszarach dotyczących funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Omawiano zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i zadania koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zwracając uwagę na zasady pracy tej instytucji i specjalistów oraz przypominając zasady współpracy rodzin zastępczych z koordynatorami i innymi specjalistami pracującymi u Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: psychologami, pracownikami socjalnymi, pedagogami, terapeutami czy mediatorami. Szczegółowo omówiono tez rodzaje wsparcia udzielanego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Przypomniano też zasady udzielania świadczeń rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom ustalone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dużą część poszczególnych spotkań poświęcono omówieniu zadań rodzin zastępczych oraz ocenianiu rodzin zastępczych.

Spotkania kończyły się dyskusją oraz przeprowadzeniem ankiety wśród uczestników, dotyczącej określenia potrzeb rodzin zastępczych. Wyniki ankiety są już wykorzystywane przy prowadzeniu comiesięcznych grup wsparcia dla rodzin zastępczych oraz przy przygotowywaniu specjalistycznych szkoleń, podnoszących kompetencje rodzin zastępczych.
Rodziny zastepcze Powiatu Gostynskiego szkolily sie 2017 01