Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konferencja poświęcona odebraniu osoby
podlegającej władzy rodzicielskiej

Konferencję wojewódzką na temat „ODEBRANIE OSOBY PODLEGAJĄCEJ WŁADZY RODZICIELSKIEJ” zorganizował I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Śremie. W konferencji oprócz kuratorów sądowych udział wzięli również przedstawiciele pomocy społecznej, policji, oświaty i innych instytucji związanych zawodowo z tematem z całej Wielkopolski. W konferencji uczestniczył też przedstawiciel powiatu gostyńskiego. Spotkanie miało formę wykładową, był też czas przewidziany na dyskusję.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Burmistrz Śremu, Prezes Sądu Rejonowego w Śremie, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Zespół Interdyscyplinarny w Książu Wlkp.

Pierwsza z wykładowców Sędzia Sądu Rejonowego w Śremie Małgorzata Woziwodzka poszerzyła wiedzę uczestników w zakresie obowiązujących przepisów w tym zakresie prawa oraz współpracy sędziego rodzinnego z kuratorem sądowym. Kolejnym poruszonym na konferencji tematem była „Rola kuratora rodzinnego w zabezpieczeniu dziecka w sytuacji kryzysowej i wykonaniu orzeczenia o przymusowym odebraniu dziecka”. Zaprezentowała go kurator Justyna Piekarska, reprezentująca Biuro Kuratora Okręgowego w Poznaniu.

Uczestniczący w konferencji prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach Adam Grochoła, przedstawił procedurę odebrania dziecka przez pracownika socjalnego w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Kolejny prelegent Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Śremie mł. asp. Piotr Grzelczyk wyjaśnił, jak wygląda procedura odbioru dziecka z rodziny w sytuacji zagrożenia zdrowia i jaka jest w niej rola policjanta.

Kolejny wykładowca dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak przedstawił zadania pracowników OPS i PCPR przy odbiorze dziecka. Wskazał cztery sytuacje prawne, w których takie działania mogą być prowadzone. Omówił szczegółowo etapy działania służb, zwłaszcza pomocy społecznej, w poszczególnych sytuacjach. Zwrócił uwagę na szereg zagrożeń i obwarowań prawnych dotyczących sytuacji odbioru, przedstawił też procedury i rekomendacje do poszczególnych sytuacji odbioru dziecka.

Podczas konferencji wypowiedział się również Krzysztof Matusiak, pełniący funkcję Zawodowej Rodziny Zastępczej w Mosinie na temat roli Pogotowia Rodzinnego w sytuacji odbioru dziecka. Ostatnie wystąpienie poświęcone tematowi „Odebranie dziecka, a ochrona danych osobowych w kontekście prawa prasowego” zaprezentował Mirosław Adamski prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w stanie spoczynku.

Zagadnienia poruszone w wygłoszonych przemówieniach zainicjowały ożywioną dyskusję wśród uczestników konferencji. Na koniec prowadzący konferencję: Kierownik I ZKSS w Śremie Kurator Specjalista Justyna Widera i Zastępca Kierownika I ZKSS w Śremie Starszy Kurator Zawodowy Marcin Iwanowski podziękowali uczestnikom za obecność i udział w cennej dyskusji, a wykładowcom za przygotowanie ciekawych i ważnych wystąpień.
Konferencja Odebranie_Osoby_Podlegajacej 2017 01
Konferencja Odebranie_Osoby_Podlegajacej 2017 02
Konferencja Odebranie_Osoby_Podlegajacej 2017 03