Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Alternatywne sposoby komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” uczestniczyli w cyklu specjalistycznych warsztatów SKOGN, poświęconych alternatywnym sposobom komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, w tym niesłyszącymi, niedosłyszącymi, niewidzącymi, niedowidzącymi czy głuchoniewidomymi.

Dzięki temu w tych dwóch instytucjach powiatowych osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (pracuje w PCPR w Gostyniu) oraz osób przygotowanych do kontaktu przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Głównym problemem osób niesłyszących i słabosłyszących w Polsce jest ograniczony dostęp do informacji i niemożność komunikowania się z ludźmi słyszącymi. Brakuje nie tylko tłumaczy języka migowego, którzy pełnią rolę pośredników komunikacji, ale także rozwiązań technicznych - wizualnych i akustycznych - pozwalających na poprawę słyszalności i odbioru informacji dźwiękowej. W szczególnie trudnym położeniu znajdują się osoby głuchoniewidome, u których doszło do połączenia dwóch rodzajów niepełnosprawności sensorycznej - wzrokowej i słuchowej.

Dlatego specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach w trakcie intensywnego szkolenia poznali i nauczyli się używać na poziomie podstawowym systemów komunikacji alternatywnej:
1) Polski Język Migowy (PJM).
2) System Językowo-Migowy (SJM).
3) Litery czarno drukowe.
4) Alfabet Lorma.
5) Audiodeskrypcja.
6) Czytanie z ruchu warg.
7) Symbole.
8) Daktylografia (alfabet palcowy).
9) Kreślenie liter na dłoni.

Omówiono tez szczegółowo zasady posługiwania się innymi środkami komunikowania się: SMS-y, faksy, e-maile, strony internetowe dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami narządu słuchu i wzroku, przekazy telewizyjne ze ścieżkami dialogowymi - napisami itp.

Warsztaty, zorganizowane przez PCPR w Gostyniu, WTZ w Piaskach i firmę D-SIGNISME Marcina Fiedorowicza z Warszawy, uzyskały znaczne dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe koszty zostały pokryte z opłat uczestników szkolenia i refundacji PCPR w Gostyniu i WTZ w Piaskach.
Alternatywne sposoby komunikacji z ON 2017 01