Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Aktywny Samorząd zaprasza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Jest to program pilotażowy, realizowany przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2015” i „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim w latach 2016-2024”. Umożliwiają one samorządowi powiatowemu aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że trwa nabór wniosków na pierwsze półrocze w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Termin zakończenia przyjmowania wniosków na bieżące półrocze upływa z dniem 30.03.2017 r.

Szczegółowe informacji dotyczące warunków dofinansowania w ramach Modułu I i Modułu II znajdują się w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2017 roku” oraz „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu - Aktywny Samorząd” dostępne na stronie
www.pfron.org.pl

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (zakładka Pobieranie druków i wniosków/Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie Centrum w pokoju nr 10 przy ul. Nowe Wrota 7, tel.: 65 572 75 28.

Program Aktywny Samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością.
Harmonogram działań programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku
01.03.2017 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków Moduł II o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (pierwszy cykl 2017)
30.03.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków Moduł II o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (pierwszy cykl 2017)
30.08.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I
01.09.2017 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków Moduł II o dofinansowanie
(drugi cykl 2017)
10.10.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków Moduł II
w ramach programu (drugi cykl 2017)