Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Blisko tysiąc książek

Zakończyła się realizacja projektu „Nasz antykwariat”. Była to społeczna akcję zbierania książek dla mieszkańców domów pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego. Zebrano blisko tysiąc książek, które wzbogaciły biblioteki placówek zapewniających całodobową opiekę i miejsce do zamieszkania osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Książki przyjmowano w 4 punktach zbiórki programu „Nasz antykwariat”: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, w Domu Pomocy Społecznej w Rogowie i w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

Na apel inicjatorów akcji odpowiedziało wiele osób i ofiarowało swoje książki. Do akcji przyłączyła się też Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, przekazując kilkadziesiąt swoich pozycji lekturowych. Przekazano historie miłosne, powieści sensacyjne, fantastyczne tomiki poezji, publicystykę, książki historyczne i wiele innych ciekawych pozycji. Przekazane książki będą ważnym wsparciem dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Rozwijają u nich pasje czytelnicze oraz pokazują, że czas spędzony z książką to mogą być ciekawe chwile. Jak potwierdzają terapeuci pracujący z osobami niepełnosprawnymi: - „Czytanie pozwala też zapomnieć o chorobie, o samotności. Książka potrafi być dobrym lekiem na wiele ludzkich problemów.”

Inicjatorami akcji były Domy Pomocy Społecznej w Rogowie i w Chumiętkach. Dyrektorki tych placówek, podsumowując projekt, zaznaczyły: - „W imieniu mieszkańców i pracowników naszych placówek składamy serdeczne podziękowania darczyńcom, którzy tak licznie odpowiedzieli na akcję "Nasz antykwariat" (na fotografiach tylko część otrzymanych zasobów). Jednocześnie dziękujemy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krobi za aktywne przyłączenie się do naszej akcji.”
Blisko 1000 ksiazek 2017 01
Blisko 1000 ksiazek 2017 02