Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Mieszkańcy Powiatu ofiarowali 234 305,52 zł

Podsumowano udział Powiatu Gostyńskiego w ogólnonarodowym święcie bezinteresownej wspólnoty dobrych ludzi, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Ludzkiej Życzliwości i Solidarności zagrała w powiecie gostyńskim przepięknie!

W czwartek 9 lutego 2017 w kinie „Pod Kopułą” sztab WOŚP przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizował spotkanie wolontariuszy z całego powiatu i tych, którzy wspierali ich działania oraz organizowali akcje WOŚP w szkołach, przedszkolach i innych miejscach, by podsumować XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Powiecie Gostyńskim.

Szefowie gostyńskiego sztabu WOŚP Maciej Marcinkowski i Mirosław Sobkowiak ogłosili: - „Łącznie, w powiecie gostyńskim ofiarowaliśmy 234 305,52 zł na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Mieszkańcy Ziemi Gostyńskiej po raz kolejny pokazali to, co w ludziach najlepsze - bezinteresowną wielką dobroć! To jest wspólny wynik wszystkich sztabów z powiatu gostyńskiego, których wolontariusze zbierali we wszystkich gminach!

Szefowie podziękowali też za bardzo kolorowe i wesołe granie, za sprawną organizację Wielkiej Orkiestry, za ciężką pracę wolontariuszy - i tych zarejestrowanych, kwestujących mimo niekorzystnych warunków pogodowych, i tych bez identyfikatorów - przygotowujących różne działania dla WOŚP w szkołach, przedszkolach i zakładach pracy. Podziękowali też wszystkim, którzy przyłączali się kwesty WOŚP - „bo znowu pokazaliśmy, jak bardzo jesteśmy razem i jak bardzo jesteśmy skuteczni, bo będzie można znowu zakupić ogromną ilość sprzętu dla szpitali jako dar Polaków! A gostyński szpital co roku dostaje z Fundacji WOŚP nowoczesny specjalistyczny sprzęt! W 2016 roku dostał sprzęt aż trzykrotnie!”

Szefowie gostyńskiego sztabu WOŚP przyznali kolejne 5 tytułów „Dobrych Aniołów Gostyńskich Finałów WOŚP” dla najbardziej zasłużonych dla organizacji tej wyjątkowej imprezy. Do grona 81 osób, instytucji i organizacji uhonorowanych w poprzednich dwudziestu czterech latach dołączyli: Tomasz Barton i Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Kuźnia Reklamy w Piaskach, Monika Bielka i Salon Meblowy „Mirage”, Michał Skoracki, Piotr Jankowiak.
Wyżej wymienieni otrzymali pamiątkowe tabla i gadżety WOŚP. Tradycyjnie też wyróżniono najaktywniejszych wolontariuszy, którym wręczono pamiątkowe kubki WOŚP.

Wręczono też podziękowania instytucjom, firmom i organizacjom pozarządowym, które aktywnie przyłączyły się 25. finałowego grania. Otrzymali je: Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Dom Dziecka w Bodzewie, Salon Peugeot B&B Leszek Brzozowski Gostyń, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu, Przedszkole Publiczne „Pod Dębem” w Karolewie, Szkoła Podstawowa w Goli, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Szkoła Podstawowa w Sikorzynie, Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, Leśne Diabły z Brzedni, Zespół Szkół w Zimnowodzie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp., Szkoła Podstawowa w Siemowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespół Szkół w Borku Wlkp., Gimnazjum nr 2 w Gostyniu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu, Szkoła Podstawowa w Daleszynie, Sklep LIDL w Gostyniu, Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska, Kuźnia Reklamy w Piaskach, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie, Miejskie Przedszkole nr 1 w Gostyniu, Miejskie Przedszkole nr 7 w Gostyniu, Miejskie Przedszkole nr 4 w Gostyniu, Miejskie Przedszkole nr 5 „Kubuś Puchatek” w Gostyniu, Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Gostyniu, Zespół Taneczny „Anima”, Firma „ANETTE”, Ochotnicza Straż Pożarna w Goli, Klub Motocyklowy Black Legion, Klub Motocyklowy Vendetta, Drukarnia „REAL”, Szkoła Tańca DESPERADO Joanny i Rafała Kaczorów, Grupy Taneczne EV-DANCE Ewy Janowskiej, zespoły „JAZZMETA” i „CREDO BAND”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

W dalszej części spotkania - jako podziękowanie specjalne dla wolontariuszy i wszystkich, którzy organizowali lub wspierali akcje w ramach WOŚP - odbył się przygotowany przez Sztab WOŚP w Gostyniu i GOK „HUTNIK” seans filmowy „Fantastyczne zwierzęta”.

Szefowie złożyli też specjalne podziękowania dla członków sztabu organizacyjnego, którzy przygotowywali, nadzorowali i prowadzili finałowe granie oraz przeliczali wpłaty i rozliczali cały finał.

Dziękując wszystkim wolontariuszom za wielotygodniową pracę przy przygotowywaniu i przeprowadzeniu wielkoorkiestrowego grania, szefowie sztabu podkreślali, że kolejne pokolenia wolontariuszy są wspaniałe: - Zagraliście fantastycznie, przepięknie i bardzo radośnie. Jesteśmy dumni z Was - i z wolontariuszy, i z mieszkańców Ziemi Gostyńskiej, i z wydarzeń i zebranych pieniędzy, które uratują życie kolejnym dzieciakom oraz pomogą seniorom. Jesteście wspaniali!!!

Sztab WOŚP w Gostyniu działał przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespole Szkół Zawodowych, wspierany przez Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK” i Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz lokalne media i wiele innych instytucji i organizacji zebrał 130 965,51 zł (oraz 1 złoty pierścionek, 37,43 euro, 158 koron, 836 forintów, 3 ruble oraz inną obcą walutę).

Sztab WOŚP w Piaskach (przy Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach) zebrał                                               35 544,43 zł.
Sztab WOŚP w Krobi (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi) zebrał                        32 695,16 zł.
Sztab WOŚP w Poniecu (przy Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu) zebrał         22 425,18 zł.
Sztab WOŚP w Pogorzeli (przy Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli) zebrał                           12 675,24 zł.

To wspólny rekordowy wynik mieszkańców i wspaniałych młodych wolontariuszy gmin Borek Wlkp., Pępowo, Krobia, Piaski, Pogorzela, Poniec oraz Gostyń!!! Wyrazy uznania należą się też szefom sztabów w Krobi, Piaskach, Poniecu i Pogorzeli oraz opiekunom wolontariuszy z Pępowa i Borku, którzy, poświęcając swój wolny czas, przygotowali Wielkoorkiestrowe Granie dla ratowania dzieci i godnej opieki seniorów!

Wyniki zbiórki w poszczególnych gminach przedstawiają się następująco (z zaznaczeniem, że nie są to wyniki całościowe, gdyż na terenie poszczególnych gmin kwestowali też wolontariusze z sąsiednich gminnych sztabów oraz wolontariusze ze sztabów sąsiadujących z powiatem gostyńskim, a zebrane przez nich kwoty zasiliły konta ich sztabów): Gmina Pępowo - 6795,60 zł, Borek Wlkp. - 8129,77 zł, Pogorzela - 12 675,24 zł, Gmina Poniec - 22 425,18 zł, Krobia - 32 695,16 zł, Piaski - 35 544,43 zł, Gmina Gostyń - 109 508,14 zł.

XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie gostyńskim przygotowało 106 zarejestrowanych kwestarzy, ponad 800 młodych wolontariuszy i opiekujących się nimi nauczycieli, wychowawców i rodziców, a wsparło organizację blisko 80 instytucji: przedszkoli, szkół, firm usługowych, handlowych i produkcyjnych oraz urzędów. Zorganizowano wiele imprez o różnym charakterze, na których zbierano datki na zakup sprzętu ratującego życie dzieci i wsparcie godnej opieki seniorów.

Na kwotę 130 965,51 zł zebraną w czasie akcji koordynowanej przez sztab WOŚP w Gostyniu, złożyły się wpłaty:

KWESTA WOLONTARIUSZY w Gostyniu                                                                                                 26 833,53 zł
Gostyński Koncert Finałowy w GOK „HUTNIK”: zespoły „JAZZMETA” i „CREDO BAND”, pokazy: Szkoły Tańca DESPERADO Joanny i Rafała Kaczorów i EV-DANCE (Kids 1, Kids 2, Plus) Ewy Janowskiej (sprzedaż darów 15 757,33 zł, fotokalendarze Drukarnia „REAL” 2 026,20 zł, bilety 1 008,50 zł, zbiórka Klub Motocyklowy Black Legion 521,93 zł, zbiórka Klub Motocyklowy Vendetta 318,11 zł)                                                                                            19 632,07 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Goli (finał WOŚP w Goli)                                                                            11 563,59 zł
Koncert Przedszkolaków w GOK: Miejskie Przedszkola nr 1, nr 7, nr 4, nr 5 „Kubuś Puchatek”, Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, Zespół Taneczny „Anima” (sprzedaż darów 7 583 zł, wata cukrowa Firma „ANETTE” 1 048,30 zł, szatnia zbiórka 159,70 zł)                                                                                                                          8 790,00 zł
Koncert Dzieci klas I - III Szkół Podstawowych nr 1, 2, 5 w Gostyniu w GOK (sprzedaż darów - 6 707,00 zł, szatnia 387,60 zł)                                                                                                                                                 7 094,06 zł
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie (kwesta uliczna)                                                    6 795,60 zł
Kuźnia Reklamy w Piaskach (wyrób i sprzedaż gadżetów w czasie finału w GOK „HUTNIK”)                          5 976,60 zł
Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska (turniej kręglarski, sprzedaż darów)                                      5 323,21 zł
Sklep LIDL w Gostyniu (włata w ramach akcji sieci LIDL)                                                                              5 032,00 zł
Szkoła Podstawowa w Daleszynie (sprzedaż darów, szkolny finał WOŚP)                                                 2 895,58 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu (kiermasz)                                                                                    2 830,19 zł
Gimnazjum nr 2 w Gostyniu (sprzedaż darów, kwesta szkolna)                                                                  2 550,00 zł
Zespół Szkół w Borku Wlkp. (kwesta uliczna i szkolna)                                                                              2 505,88 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu (koncert, sprzedaż darów)                                                 2 440,42 zł
Szkoła Podstawowa w Siemowie (dyskoteka, kiermasz, sprzedaż darów, przedstawienie)                           2 439,62 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borku Wlkp. (finał WOŚP w MGOK)                                                      2 426,35 zł
Zespół Szkół w Zimnowodzie (Szkolny otwarty Finał WOŚP)                                                                      2 149,08 zł
Leśne Diabły z Brzedni (Kąpiel Morsów i kuchnia polowa)                                                                          1 927,12 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu (kawiarenka, sprzedaż darów)                                                          1 782,94 zł
Szkoła Podstawowa w Sikorzynie (bal karnawałowy, sprzedaż darów)                                                     1 711,30 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu (sprzedaż darów)                                                                        1 618,20 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu (sprzedaż darów, dyskoteka, kwesta)                                              1 316,68 zł
Szkoła Podstawowa w Goli (sprzedaż darów)                                                                                          1 123,00 zł
Przedszkole Publiczne „Pod Dębem” w Karolewie (kwesta w przedszkolu)                                               1 048,46 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu (dyskoteka, kiermasz)                                                                       933,01 zł
Salon Peugeot B&B Leszek Brzozowski Gostyń (wpłata indywidualna)                                                             800,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (zbiórka do puszki)                                                       740,00 zł
Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu (szkolny finał WOŚP)                                                                       687,13 zł

Dodatkowo Sztab WOŚP w Gostyniu przekazał zebrane przez wolontariuszy: 1 złoty pierścionek, 37,43 euro, 158 koron, 836 forintów, 3 ruble oraz inną obcą walutę.

I jeszcze przypomnienie:
Gostyń szczyci się tym, że zagrał dla Fundacji WOŚP po raz dwudziesty szósty. Bo już rok przed pierwszym finałem „Schizol” - pismo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu - zorganizował koncert „Od flamenco do rocka”, z którego cały dochód wpłacił na konto Fundacji WOŚP.
A ostatni 25. Finał WOŚP w Gostyniu można przypomnieć sobie, oglądając i pobierając zdjęcia wolontariusza WOŚP fotografa Piotra Jankowiaka z finałów udostępnione dla wszystkich chętnych:
1. Zdjęcia z koncertu finałowego WOŚP w Gostyniu (15.01.2017 r. - popołudnie)
   
https://goo.gl/photos/NXWA8hfwPeyPFG6U9
2. Zdjęcia z Koncertu Dzieci dla WOŚP w Gostyniu (15.01.2017 r. - przedpołudnie)
   
https://goo.gl/photos/ayP6TJLrJcJQNhqU7
3. Zdjęcia z Koncertu Przedszkolaków WOŚP w Gostyniu (14.01.2017 r.)
   
https://goo.gl/photos/HAS2UecwCgHZtZRz9

15 stycznia wolontariusze kwestowali, mimo zimna, opadów i nieprzyjemnej wilgotnej aury przez cały dzień w Gostyniu i we wszystkich większych miejscowościach powiatu. Kolarze z Chod-Dróg MTB Team Łukasz i Marcin przejechali blisko 60 km, mimo mroźnej aury kwestując w miejscowościach pod Gostyniem. Mieszkańcy powiatu wrzucali datki do puszek bardzo chętnie, okazując tym swoje poparcie dla akcji Fundacji WOŚP. Często też pozdrawiali i chwalili „wolontariuszy od Owsiaka”. Mieszkańcy powiatu gostyńskiego pokazali, że w tym dniu są częścią Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - największej imprezy charytatywnej na świecie - i bawią się przy tym wesoło i znakomicie.

W Gostyniu były wielkie ciepłe koncerty przedszkolaków z Przedszkoli Miejskich: nr 7, nr 1 - „Jedyneczka”, nr 4, Przedszkole Niepubliczne „Bajka” i nr 5 - „Kubuś Puchatek”. W czasie Koncertu Przedszkolaków wystąpiły też zespoły taneczne Studia Animacji Tańca „ANIMA” Joanny Kowalskiej w kilku kolorowych odsłonach. Fantastycznie i sympatycznie zagrały dzieci ze Szkół Podstawowych nr 1, nr 5 i nr 2. W tych koncertach najmłodsi mieszkańcy Gostynia, przy wsparciu wychowawców, nauczycieli i rodziców, pokazali, że zabawą połączoną z pracą można zrobić wiele dobrego dla poszkodowanych przez los.

Była też rekordowa XV Kąpiel Morsów WOŚP, przygotowana przez „Leśne Diabły” z Brzedni, w czasie której pobito dotychczasowy rekord i do wielkiego orkiestrowego przerębla wskoczyło 215 miłośników zimowych kąpieli.

Był Wielki Muzyczny Finał w GOK „HUTNIK”, zakończony ok. godz. 21:15 światełkiem do nieba - pokazem sztucznych ogni, będącym podziękowaniem dla wolontariuszy za ich trud i poświęcenie oraz dla mieszkańców Gostynia za kolejne wspólne orkiestrowe granie. W finałowym koncercie był artystyczny pokaz tańców Szkoła Tańca DESPERADO Joanny i Rafała Kaczorów oraz gorące show taneczne EV-DANCE (Kids 1, Kids 2, Plus) Ewy Janowskiej. Występom towarzyszyła specjalna ciepła niespodzianka przygotowana przez młodych wykonawców. Zagrały zespoły JAZZMETA i CREDO BAND - wszystkie bardzo gorąco przyjęte przez orkiestrową publiczność. Sprzedano za 3500 zł gostyńskie złote serduszko - jedyne na całym świecie (z wygrawerowaną przepięknie datą i napisem „XXV WOŚP GOSTYŃ 2017”). Można było zrobić sobie spersonifikowane kubki WOŚP wraz z Kuźnią Reklamy z Piasków oraz kalendarze z własnymi zdjęciami wykonane przez drukarnię „REAL” z Gostynia i fotografa ZSZ w Gostyniu.

Sprzedano też m.in. wyjazdy na 21-metrowym podnośniku strażackim nad Gostyń, zwiedzanie huty szkła Ardagh Glass, telewizor, telefon komórkowy, mnóstwo talonów na usługi fryzjerskie, kosmetyczne i na masaże, na pizze i nastrojowe kolacje, na naukę jazdy, wymianę opon, mycie aut, badania medyczne, na sesje fotograficzne, wstępy na treningi karate i do siłowni TKKF „TĘCZA” w Gostyniu, sprzęt turystyczny i sportowy, akcesoria komputerowe, samochodowe, antyczne meble, zabawki, obrazy, maskotki, torty gostyńskich cukierników, gadżety WOŚP i wiele innych prawdziwych darów serca od mieszkańców Ziemi Gostyńskiej.

Była też fantastyczna grochówka i pyszny żur z kuchni polowej, przygotowane, jak co roku, przez Leśne Diabły z Brzedni.

Wolontariuszy tradycyjnie wsparli gostyńscy ciastkarze i piekarze, którzy podarowali Orkiestrze pączki z serduszkiem, chleb i torty. Kilka z nich zostało zlicytowanych, a jeden trafił - tak jak w latach poprzednich, co stało się już gostyńską tradycją - do personelu medycznego w gostyńskim szpitalu, jako podziękowanie i wyraz uznania dla tych, którzy codziennie, tuż obok nas, pracują, by ratować życie i zdrowie maluchów.

Także i inne firmy i instytucje oraz osoby prywatne przekazywały swoje wyroby lub dary na aukcję. Wielu przedsiębiorców i handlowców wspiera gostyńskie finały orkiestry już od lat i im oraz wszystkim ofiarodawcom należą się szczególne podziękowania!!!

Zagrała też fantastycznie Gola dzięki akcji Ochotniczej Straży Pożarnej, której wolontariusze kwestowali w okolicznych wioskach i zorganizowali Finał WOŚP w remizie, podczas którego sprzedano łącznie ponad 200 darów, np. lot paralotnią. Częstowano też kiełbaskami z zimowego grilla, żurkiem, grochówką oraz grochówką i kawą przygotowanymi przez Panie ze Stowarzyszenia Pozytywni Gola. Był też pokaz pierwszej pomocy oraz prezentacja działania defibrylatora AED. Całość zakończyło światełko do nieba.

Były też koncertowe grania w Borku Wlkp., w Zimnowodzie, Pępowie - z udziałem dzieci i zespołów wokalnych.

W Piaskach odbył się II Zimowy Rajd Rowerowy, a w Gminnym Ośrodku Kultury wystąpiły przedszkolaki, zespoły dziecięce, kapele „Malinczoki” i Piaskowianie, Zespół Śpiewaczy „TĘCZA” i kapela rockowa „The Gifted”.

W Krobi rozegrano Turniej młodzieżowych drużyn piłkarskich z okazji 25. Finału WOŚP, a w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi podziwiano występy artystyczne przedszkolaków oraz uczniów szkół z terenu gminy Krobia; a także występy grupy „Klaps” działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krobi. Licytowano też gadżety i przedmioty ofiarowane przez darczyńców. Zaprezentowano też pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu OSP Krobia.

Poniecki finał WOŚP to koncert w Pub „Stop Riders 66” w Dzięczynie, w którym zagrały zespoły „Tu Wpisz Nazwę”, „Substation”, „Stalker”. To także Bieg Policz się z cukrzycą, występy przedszkolaków i uczniów szkół, pokaz football Freestyle i występ kabaretu „Nic Śmiesznego”. Rozegrano też konkurs łuczniczy o puchar 11 Drużyny harcerzy starszych w Poniecu. A wspierała wszystkich kawiarenka Koła Gospodyń Wiejskich.

W Pogorzeli finał WOŚP odbył się w sali widowiskowej M-GOK Pogorzela. Wystąpiły przedszkola „Raj Psotników”, „Kropka pod i”, „Show dance”, „Jawor”, recital Radka Roszaka. Organizatorzy: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli, Przedszkole „Raj Psotników”.

Akcję Wielkiej Orkiestry dyskretną opieką otoczyła Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, oraz Black Legion Gostyń i Vendetta Gostyń.

A tysiące mieszkańców Ziemi Gostyńskiej wsparło Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy swoimi datkami!

Dziękujemy też wszystkim za wielodniową pracę przy przygotowywaniu i przeprowadzeniu wielkoorkiestrowego grania. Zagraliście fantastycznie, przepięknie i bardzo radośnie. Jesteśmy dumni z wolontariuszy, wydarzeń, wsparcia mieszkańców Ziemi Gostyńskiej i zebranych pieniędzy, które uratują życie kolejnym dzieciakom oraz pomogą seniorom.

Maciej Marcinkowski i Mirosław Sobkowiak
Podsumowanie 25 Finalu WOSP 2017 01
Podsumowanie 25 Finalu WOSP 2017 02
Podsumowanie 25 Finalu WOSP 2017 03
Podsumowanie 25 Finalu WOSP 2017 04
Podsumowanie 25 Finalu WOSP 2017 05
Podsumowanie 25 Finalu WOSP 2017 06
Podsumowanie 25 Finalu WOSP 2017 07
Podsumowanie 25 Finalu WOSP 2017 08