Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Warsztaty dziennikarskie

W ramach nagrodzonego grantem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu „Jesteśmy - wspieramy - program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, realizowanego w powiecie pleszewskim i gostyńskim oraz w sąsiednich powiatach leszczyńskim ziemskim, leszczyńskim grodzkim, rawickim i kościańskim, obejmującego wiele działań, przeprowadzono też warsztaty dziennikarskie. Ta forma aktywności społecznej jest odpowiedzią na indywidualne zainteresowania osób uczestniczących w projekcie.

Warsztaty odbyły się w jednej z sal Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie Zajęcia warsztatowe przygotowali i przeprowadzili dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi. W sposób przystępny i atrakcyjny dla uczestników przedstawili pracę dziennikarza i zasady nią kierujące. Następnie w ramach praktycznych zajęć przeszkolili uczestników ze zbierania informacji, atrakcyjnego dla odbiorcy ich przedstawiania oraz z przygotowywania różnych form dziennikarskich.

Warsztaty zakończyła konferencja prasowa przygotowana i przeprowadzona przez uczestników warsztatów. Była ona poświęcona projektowi „Jesteśmy - wspieramy”, podnoszącemu kompetencje uczestników projektu - osoby z niepełnosprawnością, ale i ich opiekunów, rodziców i terapeutów. Materiały opracowane na warsztatach zostały wykorzystane w biuletynie podsumowującym projekt.

A sami uczestnicy warsztatów byli zachwyceni. - „Wydajemy u nas w ŚDS i DPS gazetkę. Teraz na pewno nasze artykuły będą bardziej profesjonalne” - podkreśla jedna z uczestniczek. A jej kolega dodaje: -„Teraz wiem, że praca dziennikarza nie jest łatwa. A dziś poznaliśmy też ciekawe historie z pracy w radiu czy telewizji”.

Autorami i realizatorami projektu są Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Wsparcia w wielu działań udziela m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie.

Zajęcia dla uczestników projektu są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu oraz pracy wolontariuszy z: ww. stowarzyszeń, PCPR-ów w Pleszewie i w Gostyniu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie i Ośrodka Wsparcia w Pleszewie oraz wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej: w Piaskach, w Nowolipsku, w Gizałkach, DPS w Chwałkowie i w Pleszewie oraz ŚDS: w Czerminie, w Fabianowie, w Gostyniu, w Krzywiniu i w Krzemieniewie.
Warsztaty dziennikarskie 2017 01
Warsztaty dziennikarskie 2017 02
Warsztaty dziennikarskie 2017 03
Warsztaty dziennikarskie 2017 04
Warsztaty dziennikarskie 2017 05