Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dostarczyliście wielu artystycznych wzruszeń

Rozstrzygnięto XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs corocznie adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gostyńskiego. Celem konkursu jest integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego ze środowiskiem poprzez prezentację ich twórczości plastycznej.

Na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu powitała wszystkich i poprowadziła spotkanie Natalia Hajnsz - Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR w Gostyniu i jednocześnie koordynatorka konkursu. W spotkaniu oprócz uczestników konkursu i ich opiekunów oraz nauczycieli klas integracyjnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu uczestniczyli też zaproszenie goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu Violetta Skorupska i Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu Maria Marciniak.

Natalia Hajnsz pogratulowała uczestnikom wyjątkowych prac i podziękowała opiekunom oraz rodzicom za odkrywanie talentów i pracę nad ich rozwijaniem - Na konkurs wpłynęły 52 wyjątkowe prace. Ujawniają one wrażliwość artystów oraz pokazują różnorodność technik. A oglądającym je dostarczą na pewno wielu artystycznych zachwytów i wzruszeń.

Przewodniczącą jury była plastyk Anna Szymańska. Wraz z nią prace oceniali Daria Woźniak - pedagog i doradca osób niepełnosprawnych PCPR w Gostyniu oraz Mirosław Sobkowiak - dyrektor PCPR w Gostyniu, który podkreślił w imieniu przewodniczącej jury, że - komisja konkursowa miała wyjątkowo trudne zadanie, gdyż nadesłane prace były bardzo ciekawe i dojrzałe artystycznie. A, jak zgodnie podkreślali członkowie komisji, wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie, co podkreślono w protokole konkursowym. Dlatego wszyscy jesteście zwycięzcami! - Jury skierowało też szczególne słowa uznania dla instruktorów i nauczycieli opiekujących się artystami.

Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyli Starosta Robert Marcinkowski i Natalia Hajnsz. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyła wystawa nadesłanych prac, której ekspozycję będzie można oglądać na I piętrze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń do 9 stycznia 2017 r.

Konkurs zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przy wsparciu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń i Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Laureaci XVI Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy wśród Was”:

A. Kategoria dorośli:
    1 miejsce: Iwona Sierant (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu).
    2 miejsce: Monika Zawadzka (Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie).
    3 miejsce: Marta Maćkowiak (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach).

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
    - Jan Banaszak (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach).
    - Jolanta Gęszka (Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie).

B. Kategoria dzieci i młodzież:
    1 miejsce: Nikodem Dolata (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu).
    2 miejsce: Magdalena Musielak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu).
    3 miejsce: Michał Faustyniak (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu).

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
    - Zofia Juskowiak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu).
    - Dagmara Bajerska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu).
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 01
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 02
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 03
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 04
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 05
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 06
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 07
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 08
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 09
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 10
XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny 2016 11