Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Przedłużony nabór wolontariuszy gostyńskiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!


Sztab XXV Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu) informuje, że ze względu na awarię serwera w czasie rejestracji wolontariuszy został przedłużony nabór wolontariuszy, szkół, przedszkoli i firm do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

1. Nabór wolontariuszy odbywa się zatem wg następujących etapów:
a) wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 21 grudnia na mail:
pcpr@gostyn.pl
    wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektronicznym jpg - zdjęcie
    odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.
    Możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR w Gostyniu (siedziba sztabu: ul. Nowe Wrota 7, parter)
    wraz ze zdjęciem w ww. terminie.
b) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP i wydrukowaniu zgłoszenia zostanie on zaproszony do sztabu, by podpisać
    wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację wolontariusza. W przypadku osób niepełnoletnich ankietę podpisuje opiekun
    prawny wolontariusza. Ostateczny termin podpisania ankiety to 27 grudnia 2016 r.

Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem sztabu Mirosławem Sobkowiakiem tel. 65 572 75 28, mail:
pcpr@gostyn.pl wysłanie wygenerowanej ankiety i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do sztabu (PCPR w Gostyniu) do 27 grudnia do godz. 16:00).

Na stronach sztabu można pobierać:
wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz kartę zgłoszenia imprez zamkniętych

www.gostyn-pcpr.info/wosp
www.zsz-gostyn.com.pl/wosp

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres:
pcpr@gostyn.pl.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM WOŚP!
Zorganizuj akcję WOŚP w swojej firmie!

2. Organizatorzy XXV Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) przypo-
    minają, że powiatowy sztab XXV Gostyńskiego Finału WOŚP został już zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
    Pomocy.

3. Finał będzie miał miejsce 15 stycznia 2017 r. W tym finale zbieramy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
    ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
Do tej pory Fundacja w sposób
    mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diagnostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci
    i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodących programów medycznych, których efekty plasują
    Polskę w światowej czołówce. A szpital w Gostyniu tylko w roku 2016 otrzymał trzykrotnie sprzęt z Fundacji WOŚP!

4. Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (Nowe Wrota 7, tel./faks 65 572 75 28). Szefowie
    Sztabu to Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu) (tel. 601 071 487) i Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu).

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m.in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza.
UWAGA! Liczba wolontariuszy jest ograniczona!
Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „DZIECKO”.

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa sztabu Mirosława Sobkowiaka
    (
pcpr@gostyn.pl, tel. 65 572 75 28).

6. Mamy już 250 zł i 25 groszy w puszce w siedzibie sztabu WOŚP przy PCPR w Gostyniu!

Szef sztabu XXV Gostyńskiego Finału WOŚP Mirosław Sobkowiak podkreśla: - Mimo gorących dni w kraju życzę Wszystkim Spokojnych i Wesołych Świąt! Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy!