Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dzieci nietypowo mogą wołać o pomoc

Zespół Szkół w Gostkowie i Nieparcie, do którego uczęszczają uczniowie z gmin Krobia i Miejska Górka, przyłączył się do działań przeciwdziałających przemocy, realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół, prowadzonego przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart utworzony przez Gminę Krobia i Gminę Miejska Górka, wzięła udział w szkoleniu „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci”.

Organizatorzy szkolenia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Zespół Szkół w Gostkowie i Nieparcie, podkreślają, że krzywdzeniu dzieci sprzyjają postawy rodziców akceptujących różne metody wychowawcze, zwłaszcza zaś sposoby karania. Wielu rodziców bije dzieci nie tylko w sytuacjach ostrego konfliktu, rozładowując na dzieciach swoje silne emocje, ale też często niejako „profilaktycznie”. A dane o przemocy wobec dzieci są zatrważające. Prawie 80 % dzieci jest bite. Najczęściej są to sporadyczne klapsy, czy „lepy” wymierzane w tył głowy, ale też są „solidne lania” i kopanie. Ponad 30 % dzieci do 15 roku życia doznaje przemocy seksualnej (najczęściej przez dotykanie narządów płciowych, ale też występuje zmuszanie do pełnego współżycia - dane za „Niebieska Linia”).

W szkoleniu warsztatowym, zrealizowanym w ramach projektu „Rodzina bez przemocy”, poświęconym problemowi krzywdzenia dzieci, uczestniczyli edukacyjni specjaliści: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy oraz psycholog. W czasie kilkugodzinnych zajęć scharakteryzowano zjawisko przemocy w rodzinie oraz omówiono, kto i w jakim zakresie ma obowiązek jej przeciwdziałać. Prowadzący nieodpłatnie to szkolenie specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z PCPR w Gostyniu omówił też system przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący w Polsce, oparty na dwóch obszarach: na wymiarze sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy i kuratela), skupiającym się wykrywaniu przestępstw, ściganiu sprawców i wymierzaniu im kar oraz na procedurze „Niebieskie Karty”, opartej na funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizowanej przez pomoc społeczną, oświatę i policję, a skupiającej się na zapewnianiu pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom, ale też i na pomaganiu osobom stosującym przemoc w zmienianiu siebie i swoich zachowań.

Jedna z uczestniczek, podsumowując szkolenie stwierdziła: - Powinniśmy zwracać większą uwagę na dzieci i na ich zachowania. Bo np. bójki czy kradzieże to może być nietypowe wołanie dziecka o pomoc, gdy doznaje ono krzywdy w domu. I trzeba umieć to odczytać. Dlatego dziękuję za to szkolenie, bo zwróciło uwagę na wiele ważnych rzeczy i umiejętności oraz poszerzyło naszą wiedzę przydatną w pracy z dziećmi.

Na szkoleniu omówiono też szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec dzieci, sygnały widoczne w różnych obszarach u dzieci krzywdzonych, a także sygnały wysyłane przez rodziców niekrzywdzących i sygnały ujawniane przez rodziców krzywdzących. Dużo uwagi poświęcono sygnałom mogącym świadczyć o poszczególnych formach krzywdzenia dzieci: o wykorzystaniu seksualnym, o przemocy psychicznej, fizycznej czy zaniedbaniu.

Omówiono też zasady reagowania specjalistów na podejrzenie przemocy w rodzinie. PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest przede wszystkim, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.

Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
Dzieci moga wolac o pomoc 2016 01