Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rodzina bez przemocy


Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje projekt „Rodzina bez przemocy”. Jego celem jest uświadomienie społeczności lokalnej, że przemoc jest zjawiskiem zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny oraz jej stabilności. Realizatorzy projektu podkreślają, że dodatkowym problemem niszczącym rodzinę jest przemoc w rodzinie wobec dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

By zapobiegać tym negatywnym zjawiskom Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi kampanię społecznej w formie informacji w mediach, akcji plakatowej i ulotkowej w instytucjach publicznych oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Został też utworzony Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Rodzina bez przemocy”. Udzielane jest w nim szeroko rozumianego wsparcie specjalistyczne przez specjalistów z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Rodziny i osoby zgłaszające problemy rodzinne korzystają z indywidualnych konsultacji specjalistów, ukierunkowanych na wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie.

Dodatkowo, dzięki możliwości skorzystania z nieodpłatnych mediacji prowadzonych przez wykwalifikowanych mediatorów rodzinnych, istnieje możliwość ugodowego rozwiązania konfliktu między członkami rodziny i jednocześnie doświadczenie nowego sposobu komunikacji.

Organizatorzy informują, że Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Rodzina bez przemocy” działa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 7 w godzinach popołudniowych, co zapewnia dostęp do konsultacji specjalistów osobom czynnym zawodowo bez konieczności zwalniania się z pracy. Można jeszcze umawiać się telefonicznie: 65 572 75 28 lub mailowo:
stowarzyszeniedziecko@wp.pl na najbliższe spotkania konsultacyjne w terminach: 6 grudnia od godz. 15:00 do 18:00; 9 grudnia od godz. 15:00 do 18:00; 12 grudnia od godz. 16:00 do 18:00; 15 grudnia od godz. 15:00 do 17:00; 20 grudnia od 15:00 do 17:00.

Projekt „Rodzina bez przemocy” uzyskał grant w otwartym konkursie ofert „Promocja ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej. Zorganizowanie przedsięwzięć służących wsparciu działań prorodzinnych” ogłoszonym przez Powiat Gostyński. Realizowany jest też dzięki własnym środkom finansowym Stowarzyszenia „DZIECKO” i wsparciu rzeczowemu PCPR w Gostyniu - partnera w projekcie.
Rodzina bez przemocy_logo