Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wizyta studyjna w Powiecie Koszalińskim

Przedstawiciele powiatowego systemu pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego wraz Januszem Sikorą - Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Gostyńskiego uczestniczyli w wizycie studyjnej w Powiecie Koszalińskim (8-10 listopada 2016 r.). Celem tej wizyty było zapoznanie się z systemem pomocy społecznej, funkcjonującym na terenie Powiatu Koszalińskiego, oraz wymiana dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań między przedstawicielami władz i specjalistami z obszaru pomocy społecznej obu Powiatów.

Wizytę rozpoczęło spotkanie gości w Starostwie Powiatowym w Koszalinie z Dariuszem Kalinowskim Wicestarostą Powiatu Koszalińskiego i Mirosławą Zielony Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz przedstawicielkami kadry kierowniczej PCPR w Koszalinie. W trakcie wspólnych obrad goście z Powiatu Gostyńskiego zapoznali się z systemem pomocy społecznej Powiatu Koszalińskiego. W tym systemie, koordynowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, działa 97 rodzin zastępczych, prowadzone są działania przeciw przemocy w rodzinie, działa Punkt Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, prowadzona jest pomoc dla osób niepełnosprawnych, realizowanych jest przez PCPR wiele projektów socjalnych, programów i pilotaży. Działają instytucje: Domy Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych: w Cetuniu, w Mielnie, w Parsowie; Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Żydowie, Domy Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: w Nowych Bielicach i w Bobolicach. Ten ostatni prowadzony jest przez Siostry Pallotynki.

Dużą cześć tego spotkania wypełniła wymiana dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań między przedstawicielami władz i specjalistami z obszaru pomocy społecznej Powiatów Koszalińskiego i Gostyńskiego.

Dyrektorzy i kierownicy placówek pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego oraz przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora wizytowali też PCPR w Koszalinie. Byli pod wrażeniem nie tylko działań realizowanych przez PCPR w różnych obszarach, ale też siedziby przygotowanej pod kątem pracy z klientami tej specjalistycznej placówki. Odwiedzili też DPS w Nowych Bielicach, który zaprezentowała dyrektor Maria Józefowska-Jurga oraz DPS w Parsowie, kierowany przez dyrektor Ewę Palkowską-Paprocką. W czasie tych wizyt zapoznali się z działaniami tych placówek i rozwiązaniami wypracowanymi w tych placówkach, rozmawiali z pracownikami i mieszkańcami. Spotykali się też z kadrą kierowniczą, dopytując o szczegóły ciekawych rozwiązań i dzieląc się dobrymi praktykami z Powiatu Gostyńskiego.

Wizyta miała też szkoleniowy charakter, gdyż w trakcie jej trwania odbyły się trzy spotkania szkoleniowe kadry kierowniczej pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego z udziałem przedstawiciela Zarządu Powiatu Gostyńskiego. Pierwsze było poświęcone „Zmianom w systemie pomocy społecznej i w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”. Drugiego dnia odbyło się spotkanie szkoleniowe „Przyszłość placówek pomocy społecznej w powiecie gostyńskim - szanse i zagrożenia”, w czasie którego wypracowano kilka koncepcji działań dotyczących przyszłości domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy. A trzeciego dnia przeprowadzono spotkanie szkoleniowe: „Podsumowanie wizyty studyjnej”.

Dyrektor PCPR w Koszalinie Mirosława Zielony podsumowując wizytę stwierdziła: - Wizyta ta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji pomocy społecznej i pieczy zastępczej z obydwu powiatów. Goście mieli okazję odwiedzić dwa z sześciu funkcjonujących na terenie naszego powiatu domów pomocy społecznej i zapoznali się z działalnością PCPR w Koszalinie. A dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak dodaje: - Dziękujemy za umożliwienie odbycia tej wizyty studyjnej. Poznawanie rozwiązań dobrze funkcjonujących i sprawdzonych w Powiecie Koszalińskim było okazją do ważnych refleksji dotyczących trudnej pracy specjalistów w pomocy społecznej i jest inspirujące na przyszłość.

Wizytę studyjną zorganizowały, współpracujące ze sobą na co dzień w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Gostyniu i w Koszalinie. Zaplanowano już rewizytę przedstawicieli pomocy społecznej Powiatu Koszalińskiego na Ziemi Gostyńskiej.
Wizyta studyjna w koszalinskiem 2016 01
Wizyta studyjna w koszalinskiem 2016 02
Wizyta studyjna w koszalinskiem 2016 03
Wizyta studyjna w koszalinskiem 2016 04