Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wszyscy chcą kochać…

W Polsce wszystkie poważne rozmowy na temat seksualności ludzkiej wywołują szereg reakcji od uśmiechu, zażenowania, po zawstydzenie czy nawet poczucie nieprzyzwoitości. Osoby niepełnosprawne w tej dziedzinie były i nadal są postrzegane jako osoby aseksualne. Rodzice dzieci niepełnosprawnych koncentrują się na zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb życiowych, zabezpieczeniu przyszłości finansowej, socjalnej. Seksualność niepełnosprawnego dziecka stanowi tabu.

W Powiecie Gostyńskim podjęto próbę przełamania tego stereotypu i podjęto edukację seksualną rodzin osób niepełnosprawnych, a wszystko za sprawą projektu pt. „Uczymy się przez całe życie aby żyło nam się lepiej”, realizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu, którzy pozyskali środki finansowe na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W ramach ww. projektu zorganizowano jednodniowe szkolenie „Wszyscy chcą kochać. Rozwój seksualny osób niepełnosprawnych”, które miało na celu uświadomić beneficjentom, iż seksualność jest integralną częścią osobowości każdej ludzkiej istoty, której pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich, w tym też seksualnych.

Realizatorzy projektu organizując ww. szkolenie mieli na uwadze słowa Wojciecha Eichellbergera, psychoterapeuty, który mówi, iż „nie ma żadnego powodu, żeby niepełnosprawni nie mogli kochać ani być kochani. Mają te same pragnienia, marzenia, potrzeby, aspiracje i możliwości, co wszyscy inni i to samo im się należy. Jeśli się kocha, wówczas to, czego się oczekuje nie zależy od sprawnych oczu, dwóch rąk czy słuchu. Niepełnosprawni mogą mieć poczucie niedowartościowania, niezasługiwania na miłość, brak szans. Ale niepełnosprawność nie może przysłaniać całego świata. Świat oczekiwań i nadziei trzeba urealnić, zweryfikować to, co jest niemożliwe i to, co jest osiągalne.”

Prawa seksualne są bowiem uniwersalnymi prawami każdego człowieka, bazującego na niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot ludzkich. Doceniła to Światowa Organizacja Zdrowia, która opracowała definicję zdrowia seksualnego i przede wszystkim praw seksualnych. Te zasady deklaracji praw seksualnych dotyczą nas wszystkich, bez względu na pełno- lub niepełnosprawność.

Iga Migdalska - Roszak seksuolog prowadzący szkolenie - zaznaczała, iż edukacja seksualna to nauka relacji i bycia z druga osobą w taki sposób, który nie narusza jej intymności. To także nauka wyrażania swojej miłości w sposób społecznie akceptowany. Zwracała też uwagę, że - czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Jeśli chcemy, aby dzieci niepełnosprawne umiały w przyszłości sprawnie funkcjonować, należy je otworzyć na wszystkie sfery życia. - Zdrowe dzieci wiedzę o intymności, obowiązujących normach i zachowaniach (w tym seksualnych), gdyż wiedze tą czerpią z otoczenia - słuchają, obserwują. pytają. Dzieci z ograniczeniami muszą zdobyć tą wiedzę trochę inaczej - dla nich jedynym źródłem poznania są dorośli, są to np. bliscy, opiekunowie, nauczyciele.

Szkolenie dla uczestników projektu były całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, środkom własnym Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz pracy wolontariuszy i partnerów w projekcie.

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Wszyscy chca kochac 2016 01
Wszyscy chca kochac 2016 02
Wszyscy chca kochac 2016 03