Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Kurs samoobrony

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie i wolontariusze wspierający osoby niepełnosprawne uczestniczyli w bezpłatnym kursie samoobrony, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Grabonogu i Radą Sołecką w Chwałkowie.

Cykliczne zajęcia samoobrony były pierwszym krokiem w nauce zachowań umożliwiających odparcie ataku silniejszego napastnika. Uczestnicy przyswoili sobie wiedzę na temat, jak unikać zagrożenia, jak zachować się w sytuacjach podwyższonego ryzyka, nie dopuścić do siebie paniki itp. Poznali i stosowali proste techniki obrony, oparte na blokach i dźwigniach oraz uwalnianiu się z chwytów np. za włosy, szyję, ubranie czy z duszenia.

Jak podkreślają koordynatorki projektu Dominika Karlińska i Beata Kasperczak - Szkolenie to dało uczestnikom poczucie więzi i oparcia, a oprócz tego pozwoliło poznać i przyswoić nowe, sprawdzone przez innych, wartościowe sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Jesteśmy też przekonane, że wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń pomoże w przyszłości spojrzeć na codzienne doświadczenia z innej strony, a informacje dotycząca tego, że ktoś ma podobne problemy, pozwolą zmniejszyć poczucie osamotnienia czy bezradności i stworzą możliwość kontaktów o charakterze wspierającym.

Kurs poprowadził licencjonowany instruktor samoobrony i instruktor karate Mirosław Sobkowiak (4. DAN), jednocześnie specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie było częścią projektu „Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu dla organizacji pozarządowych „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”.
Kurs samoobrony 2016 01
Kurs samoobrony 2016 02
Kurs samoobrony 2016 03
Kurs samoobrony 2016 04
Kurs samoobrony 2016 05
Kurs samoobrony 2016 06
Kurs samoobrony 2016 07
Kurs samoobrony 2016 08
Kurs samoobrony 2016 09
Kurs samoobrony 2016 10