Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Jubileuszowy integracyjny XV Powiatowy
Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego

W niedzielę (27.11.2016 r.), w sali świetlicy wiejskiej w Smogorzewie, rodzinnej miejscowości Kaspra Miaskowskiego, w nastrojowo przygotowanej scenerii, odbył się finał XV integracyjnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski oraz Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka.

Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego to stała i ważna impreza w kalendarzu powiatowych imprez kulturalnych, której celem jest m.in. ożywianie poezji barokowego poety ze Smogorzewa i propagowanie kultury żywego słowa. Konkurs ma też charakter integracyjny, gdyż startują w nim osoby niepełnosprawne.

W tegorocznej jubileuszowej edycji w finale znalazło się 23 najlepszych w powiecie recytatorów, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach w szkołach i placówkach. Na widowni zasiadło ponad stu widzów, a wśród nich goście honorowi Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, Przewodnicząca Rady Gminy Piaski Irena Różalska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Deutsch, Sekretarz Gminy Piaski Andrzej Konieczny oraz radni gminy Piaski, sołtysi, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, opiekunowie, recytatorzy i ich rodziny oraz znajomi.

Konkurs otworzył Sebastian Nowak, witając wszystkich uczestników spotkania. Podsumował dotychczasowe zmagania recytatorskie, podkreślając, że do tej pory w finałach tego konkursu zaprezentowało się blisko czterystu recytatorów. Następnie zaprosił do wysłuchania prelekcji przygotowanej przez Macieja Kończaka, nauczyciela muzyki i pasjonata muzyki dawnej. Prelegent opowiedział o muzyce czasów Miaskowskiego, czyli przełomu renesansu i baroku, ubarwiając swoją opowieść ilustracjami muzycznymi - fragmentami utworów z tamtych czasów, pokazującymi przełom muzyczny, który dokonywał się w czasach Miaskowskiego od polifonii do początków muzyki współczesnej. M. Kończak zaprezentował też historyczne instrumenty: lutnię, vihuelę, gitarę barokową, lutnię barokową oraz ówczesne sposoby zapisów melodii w tabulaturach.

Przesłuchania konkursowe finalistów odbywały się w czterech kategoriach: kategoria integracyjna dla osób niepełnosprawnych, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Jury w składzie: Barbara Głowinkowska, Jan Głowinkowski i Mirosław Sobkowiak oceniało poszczególnych recytatorów, przyznając punkty za dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Dodatkowo publiczność miała możliwość przyznania swojej nagrody.

Po trwających blisko trzy godziny przesłuchaniach finałowych organizatorzy konkursu: Dział Promocji i Kultury Urzędu Gminny w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w Gostyniu zaprosili wszystkich uczestników oraz widzów na kawę, herbatę i słodki poczęstunek przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Smogorzewie, a następnie na koncert muzyki barokowej w wykonaniu Wojciecha Czemplika (skrzypce) i Macieja Kończaka (instrumenty strunowe dawne). Występ obu wirtuozów nagrodzono gromkimi brawami.

Przed ogłoszeniem wyników przedstawiciel jury Barbara Głowinkowska, podsumowując zmagania finałowe, wysoko oceniła przedstawione prezentacje, podziękowała wszystkim finalistom za zainteresowanie sztuką „żywego słowa”, które zaowocowało udanymi wystąpieniami recytatorskimi, dostarczającymi widzom wielu wzruszeń i prowokującymi do refleksji nad różnymi aspektami naszego życia. Podziękowała też władzom gminy oraz organizatorom za wytrwałość i wysoki poziom organizacji kolejnych edycji konkursu. Skierowała wyrazy uznania do nauczycieli i opiekunów za poświęcenie i trud pracy z młodymi ludźmi i z osobami z niepełnosprawnością w tak trudnym tworzywie, jakim jest żywe słowo mówione. Jej wypowiedź uzupełnił Mirosław Sobkowiak, podkreślając, że o przyznaniu pierwszych miejsc i głównych nagród zadecydowały niuanse w warsztacie recytatorów, gdyż poziom najlepszych był bardzo wyrównany i bardzo wysoki.

W kategorii szkół podstawowych jury przyznało: 1 miejsce Michalinie Kordus (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi), 2 miejsce Julii Ciesielskiej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu), 3 miejsce Łukaszowi Łysakowskiemu (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi). Wyróżnienia otrzymali Krzysztof Nowak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu) i Amanda Majchrzak (Zespół Szkół w Piaskach).

W kategorii gimnazjów jury przyznało: 1 miejsce Michalinie Wolnej (Gimnazjum nr 2 w Gostyniu), 2 miejsce Maksymilianowi Skorackiemu (Gimnazjum nr 1 w Gostyniu), 3 miejsce Julii Kordus (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi). Wyróżnienia otrzymali Marcelina Kaniewska (Samorządowy Zespół Szkół w Pogorzeli) i Sandra Balcerek (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury postanowiło przyznać: 1 miejsce Krzysztofowi Marcinkowskiemu (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu), 2 miejsce Roksanie Włodarczak (Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu), 3 miejsce Idze Taladze (Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu). Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Goździk (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi).

W kategorii integracyjnej przyznano 1 miejsce Ewie Baćmadze (Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie), 2 miejsce Halinie Skwarczyńskiej (Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach), 3 miejsce Marcie Maćkowiak (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach Stowarzyszenia „KREATYWNI”). Wyróżnienia otrzymali: Witold Wójcik (Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie) i Jagoda Stróżyk (Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu).

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe przygotowane przez organizatorów. Jury przyznało też nagrodę Grand Prix. Zdobył ją Krzysztof Marcinkowski, który z rąk Wójta Gminy Piaski Wiesława Glapki otrzymał puchar, a nagrodę rzeczową wręczył jej fundator radny gminy Piaski Konrad Szafranek.

Specjalną nagrodę za najlepszą interpretację poezji Kaspra Miaskowskiego otrzymała Roksana Włodarczyk, nagrodzona przez fundatora Dariusza Naskręta nagrodą rzeczową. Swoją nagrodę publiczność przyznała Michalinie Kordus. Wręczył ją jej fundator radny powiatu gostyńskiego Krzysztof Deutsch. Nagrody dla uczestników kategorii integracyjnej ufundowało Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu.

Wszyscy uczestnicy powiatowego finału i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz okolicznościowe medale. Rozlosowano też upominki wśród widzów biorących udział w plebiscycie publiczności.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, jurorom, szkołom i placówkom za pomoc w zorganizowaniu i udział w finale konkursu.

A samym organizatorom należą się słowa wyjątkowego uznania za wytrwałość w promowaniu poezji barokowego poety ze Smogorzewa i propagowanie kultury żywego słowa.
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 01
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 02
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 03
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 04
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 05
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 06
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 07
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 08
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 09
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 10
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 11
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 12
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 13
Jubileuszowy integracyjny XV Miaskowski 2016 14