Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Rehabilitacja na basenie

W ramach projektu „Krok do przodu” Stowarzyszenie „DZIECKO” wraz z partnerem: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, prowadziło m.in. nieodpłatne działania rehabilitacyjne na basenie i kręgielni dla osób z niepełnosprawnością (głównie ze środowisk wiejskich).

Osoby z dysfunkcjami nie mają na co dzień możliwości korzystania ze zbyt szerokiej oferty zajęć i różnych form wsparcia oraz wypoczynku. Składa się na to wiele przyczyn: problemy finansowe, ograniczona samodzielność, niska motywacja i aktywność własna, czy czasem opór środowiska rodzinnego.

By aktywizować w różnych obszarach realizatorzy projektu przygotowali wiele propozycji dla osób z dysfunkcjami, uwzględniając każdorazowo ich indywidualne potrzeby i możliwości.

- Zwiększyło to liczbę i różnorodność działań z zakresu integracji oraz rehabilitacji społecznej i ruchowej na terenie powiatu gostyńskiego - podkreśla jedna z koordynatorek projektu Dominika Karlińska. - Sprzyja to wykreowaniu pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w lokalnym środowisku. Jednocześnie umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr kulturalnych i obiektów użyteczności publicznej.

W ramach projektu zorganizowano działania rehabilitacyjne na basenie i kręgielni oraz bowling. Działania te pozwoliły na aktywizację ruchową beneficjentów, mającą na celu ich usprawnienie, zapobieganie bierności, nawiązanie nowych kontaktów, poprawę jakości życia, wypełnienie czasu wolnego oraz poszerzenie zainteresowań. A druga z koordynatorek Beata Kasperczak dodaje: - Ponadto zostały zorganizowane wyjazdy do Łaciatej Wsi w Gołuchowie oraz do ZOO w Poznaniu, które miały na celu m. in. dostarczenie nowych, pozytywnych doświadczeń, zwiększenie umiejętności interpersonalnych, poprawę jakości życia poprzez nabycie nowych umiejętności, poznawanie nowych ciekawych miejsc o charakterze kulturalnym, przyrodniczym, poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczestników oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Stowarzyszenie „DZIECKO” i jego partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu uzyskali dofinansowanie projektu „Krok do przodu” w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach programu „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością”. Bezpłatny udział beneficjentom zapewniły również: wsparcie Powiatu Gostyńskiego i środki własne Stowarzyszenia „DZIECKO”.

Organizatorzy dziękują też za wsparcie w realizacji projektu „Krok do przodu” Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Chwałkowie i Warsztatom Terapii Zajęciowej w Piaskach.
Rehabilitacja na basenie 2016 01
Rehabilitacja na basenie 2016 02
Rehabilitacja na basenie 2016 03
Rehabilitacja na basenie 2016 04
Rehabilitacja na basenie 2016 05
Rehabilitacja na basenie 2016 06
Rehabilitacja na basenie 2016 07