Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Ważne szkolenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, zapraszają rodziny zastępcze na szkolenie: „Związki dziecka z rodziną biologiczną w kontekście krzywdzenia oraz więzi i przywiązania”, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. w godz. 9:00-13:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 257.

W związku z tym, iż umożliwianie oraz podtrzymywanie kontaktów dziecka przebywającego w pieczy zastępczej z rodzicami i innymi osobami bliskimi jest jednym z ważnych zadań rodziny zastępczej, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i potrzeb każdego dziecka w pieczy zastępczej oraz, że widoczne są w tym obszarze trudności mające różnorodne przyczyny, organizatorzy zapraszają rodziny zastępcze na ww. szkolenie.

Szkolenie poprowadzi psycholog dr Magdalena Czub. W latach 2012-2015 była adiunktem w Instytucie Badan´ Edukacyjnych w Warszawie, w latach 2000-2011 była kierownikiem zespołu specjalistów zajmującego się diagnoza? i terapia? dzieci wykorzystywanych seksualnie w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Dr Czub zarówno w działalności naukowej, jak i w pracy z dziećmi i rodzinami, zajmuje się wspieraniem wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego, terapią dzieci krzywdzonych i ich rodziców oraz wsparciem rodzin zastępczych i adopcyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu znaczenia wczesnego rozwoju człowieka dla jego dalszego funkcjonowania psychospołecznego, diagnozy rozwoju społeczno - emocjonalnego i sytuacji rodzinnej dziecka oraz problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Jest autorką książek i publikacji w tych obszarach, min. książki „Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie”.