Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
W Sarbinowie o przemocy

Co jakiś czas opinię publiczną bulwersują doniesienia o biciu dzieci przez rodziców. By przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci i udzielać im pomocy kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (gmina Poniec) oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Poniecu uczestniczyli w szkoleniu „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku rodzinnym - rozpoznawanie sygnałów i objawów przemocy domowej wobec dzieci”.

Organizatorzy szkolenia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Szkoła Podstawowa w Sarbinowie, podkreślają, że krzywdzeniu dzieci sprzyja powszechna aprobata dla wymierzania dzieciom klapsów, „lepów” czy policzkowania jako metody wychowywania dzieci. Ale, jak pokazują wszystkie badania, jest ona nieskuteczna, gdyż tylko wzbudza strach u dziecka, a tak naprawdę jest wyrazem niskich kompetencji wychowawczych rodzica.

Na szkoleniu omówiono szczegółowo m.in. zasady przydatne przy diagnozowaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza wobec dzieci, sygnały widoczne w różnych obszarach u dzieci krzywdzonych, a także sygnały wysyłane przez rodziców niekrzywdzących i sygnały ujawniane przez rodziców krzywdzących. Dużo uwagi poświęcono sygnałom mogącym świadczyć o poszczególnych formach krzywdzenia dzieci: o wykorzystaniu seksualnym, o przemocy psychicznej, fizycznej czy zaniedbaniu.

Omówiono też zasady reagowania specjalistów na podejrzenie przemocy w rodzinie. PCPR w Gostyniu przypomina, że we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego działają zespoły interdyscyplinarne. Ich zadaniem jest, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, opracowanie i realizacja planów pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie. - Warto reagować w każdym przypadku podejrzewania, że dziecku dzieje się krzywda - podsumowała tę część warsztatów jedna ze specjalistek - Lepiej sprawdzić każdą sytuację od razu, niż później żałować, że zareagowało się za późno.

Prowadzący nieodpłatnie to szkolenie specjalista pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z PCPR w Gostyniu przypomniał, że system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce, oparty jest na dwóch obszarach: na wymiarze sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy i kuratela), skupiającym się wykrywaniu przestępstw, ściganiu sprawców i wymierzaniu im kar oraz na procedurze „Niebieskie Karty”, opartej na funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizowanej przez pomoc społeczną, oświatę, policję i ochronę zdrowia, a skupiającej się na zapewnianiu pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom, ale też i na pomaganiu osobom stosującym przemoc w zmienianiu siebie i swoich zachowań.

Jeżeli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR.

Każdy pracownik pomocy społecznej, policji, ale też oświaty, czy ochrony zdrowia, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w konkretnej rodzinie ma obowiązek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
W Sarbinowie o przemocy 2016 01