Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Święto Seniorów z wystawą

Oddział Rejonowy w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - najliczniejszej organizacji pozarządowej w Gostyniu i w powiecie - zorganizował obchody Dnia Seniora. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji w sali GOK „Hutnik” przybyło blisko 300 osób. A samo stowarzyszenie liczy obecnie w całym powiecie gostyńskim 1467 członków.

Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Andrzej Starosta powitał seniorów i przybyłych gości na czele z Starostą Gostyńskim Robertem Marcinkowskim. Następnie przypomniał działania PZERiI w ostatnim roku. Wspomniał m.in. zorganizowanie: jubileuszowych XV Świętogórskich Spotkań Seniorów oraz Dnia Kobiet i spotkań okolicznościowych, a także wycieczki do Lichenia, Beskidu Śląskiego, Warszawy czy Boszkowa, w których uczestniczyło 138 uczestników oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i wczasy dla seniorów do Świnoujścia, Rewala, Jarosławca, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego i Pobierowa, w których wzięło udział 315 osób, często korzystając z dofinansowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Andrzej Starosta złożył też wszystkim seniorom życzenia. Do życzeń dołączyli się przybyli goście. Swój podziw i szacunek dla seniorów wyraził Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, który m.in. poinformował: o uruchomieniu od stycznia 2016 r. darmowej pomocy prawnej, w tym też dla seniorów; o wspieraniu przez Powiat działalności trzech Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Gostyniu, Krobi i w Pępowie; o skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co klasyfikuje Powiat Gostyński na drugim miejscu w Wielkopolsce; o pracach nad utworzeniem Powiatowego Centrum Usług Społecznych, w ramach którego w jednym budynku będą funkcjonowały Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Centrum Aktywności Lokalnej; o pomocy finansowej PCPR w Gostyniu dla niepełnosprawnych seniorów w wyjazdach na turnusy, w likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, w zakupie sprzętu ortopedycznego i specjalistycznego sprzętu pomocniczego oraz wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego.; o zakupach nowego sprzętu w szpitalu np. laparoskopu czy RTG. Starosta Gostyński zdementował też nieprawdziwe informacje ukazujące się na jednym z lokalnych portali i w wydawanej przez ten portal gazecie.

W imieniu Burmistrza Gostynia życzenia seniorom złożyła Renata Ignasiak Sekretarz Gminy Gostyń. Z kolei dyrektor PCPR w Gostyniu podziękował seniorom m.in. za świadczoną przez nich w formie wolontariatu pomoc w nauce dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej i zachęcał, by kolejni seniorzy, którzy czują się na siłach w tym obszarze, zgłaszali się do PCPR. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu Teresa Klonowska poinformowała o pracach nad projektem programu nazwanego roboczo „Gostyńska recepta na leki”, w ramach którego seniorzy będą mogli otrzymać częściową refundację wydatków na leki. Przypomniała też o usługach opiekuńczych świadczonych przez MGOPS.

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu, którzy w ramach akcji profilaktycznej omówili sprawy związane z bezpieczeństwem seniorów.

Zarząd Oddziału Rejonowego w Gostyniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przygotował też dla uczestników Dnia Seniora wystawę fotograficzną dokumentującą piętnaście edycji Spotkań Świętogórskich Seniorów. Była ona okazją do wielu wspomnień.

Wesołym i miłym akcentem uroczystości okazał się występ grupy wokalnej „Retro”, działającej przy Kole PZERiI w Borku Wlkp. Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie. Uczestnicy uroczystego spotkania miło spędzili czas i pokazali, że najważniejsza jest radość i pogoda ducha, które sprawiają, że wiek staje się mało istotny.
Swieto Seniorow z wystawa 2016 01
Swieto Seniorow z wystawa 2016 02
Swieto Seniorow z wystawa 2016 03
Swieto Seniorow z wystawa 2016 04
Swieto Seniorow z wystawa 2016 05
Swieto Seniorow z wystawa 2016 06
Swieto Seniorow z wystawa 2016 07