Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Mediacje w Zakładzie Karnym

Zakład Karny w Rawiczu we współpracy z Ośrodkiem Mediacyjnym w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przyłączyły się do obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji 2016 i zorganizowały dwie edycje warsztatów dla osadzonych, promujące mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów. Poprowadził je mediator Ośrodka Mediacji w Gostyniu.
W czasie warsztatów omówiono, czym jest konflikt, jakie są etapy jego rozwoju i wskazano przykładowe sposoby jego rozwiązywania bez uciekania się do przemocy. Główną część warsztatów poświęcono mediacji.

Mediacja to dobrowolny pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. Co ważne: mediacja pozostawia stronom prawo decydowania o treści rozmów i ostatecznym kształcie porozumienia (lub jego braku). Fakt, że strony same pracują nad porozumieniem, poszukując różnych możliwości dojścia do niego i świadomość, że są autorami zawartej ugody, daje im wiele zadowolenia i satysfakcji. Gwarantuje też, że będą tej ugody przestrzegać.

Mediator pomaga skonfliktowanym stronom w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku uzgodnień, odpowiadających obu stronom, które uczestniczą w mediacji. Mediator pilnuje też, by w procesie mediacji były przestrzegane zasady, na których się mediacja opiera. Są to zasady: dobrowolności, bezstronności i neutralności, poufności, akceptowalności, bezinteresowności, profesjonalizmu i zasada szacunku.

Ostatnią częścią warsztatów była symulacja „Kopalnia złota”, w której uczestnicy mogli w praktyce odczuć, co pomaga w dojściu do porozumienia, a co temu przeszkadza. Przekonali się, jak ważna jest współpraca skonfliktowanych stron w szukaniu porozumienia. Podsumowywali swój udział w ćwiczeniu stwierdzając: - Jak w życiu, zawsze chcemy pokazać, że jesteśmy lepsi od innych, ale to tylko zaostrza konflikt. - Gdybym wiedział, że tak można się dogadać, może by tu mnie nie było. - To ciekawe zajęcia, mogłyby być kolejne i pewnie wielu z nas brałoby w nich udział.
Konflikt_logo_390x260
ZK Rawicz_dziedziniec