Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Krzyżanki podsumowały rodzinne rajdy rowerowe

Stowarzyszenie „Krzyżanki” podsumowało projekt „Rowerem śladami Edmunda”. Stowarzyszenie to od kilku lat specjalizuje się m.in. w przygotowywaniu rodzinnych rajdów rowerowych po terenach powiatu gostyńskiego. Tegoroczny cykl wycieczek cyklistycznych został nagrodzony grantem finansowym w ramach konkursu grantowego „Działaj lokalnie”, realizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie” i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Powiatu Gostyńskiego i Gmin Borek Wlkp., Piaski, Krobia, Pępowo, Poniec i Pogorzela oraz Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, ZUPTOR - Zakładu Usług i Realizacji Postępu Technicznego w Gostyniu i firmy MONDI SIMET SA w Grabonogu i środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.

W ramach projektu odbyły się dwa rodzinne rajdy rowerowe, w których uczestniczyło blisko trzystu rowerzystów w różnym wieku. Wycieczki odbywały się śladami Edmunda Bojanowskiego. To jedna z najbardziej znanych postaci Ziemi Gostyńskiej. Żył w latach 1814-1871. Do historii przeszedł jako polski działacz, społecznik, twórca ochronek wiejskich, tłumacz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, błogosławiony  Kościoła Katolickiego.

Przejechano łącznie ponad 60 km, zwiedzając miejsca związane z Edmundem Bojanowskim: Smolice wraz z neobarokowym kościołem, w którego podziemiach spoczywa hrabia Leopold Zieten i jego żona Helena, z domu Mielżyńska; Skoraszewice, w których przy grobie ojca Edmunda Bogusław Janik przedstawił historię rodziny Bojanowskich; Pępowo, Grabonóg, w którym wraz z Muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego, w którym historie i ciekawostki o bł. Edmundzie przedstawiła siostra Teresa; Podrzecze wraz z kaplicą bł. Edmunda; i same Krzyżanki - siedzibę stowarzyszenia. Zatrzymywano się też w innych miejscowościach na trasach, a jadąca na czele rajdu historyk regionalny Mirosława Bigaj, wzbogacała wiedzę uczestników o historii miejsc, składających się na dziedzictwo kulturowe regionu gostyńskiego.

Przed wyruszeniem każdorazowo uczestnicy otrzymywali informację o trasie rajdu oraz odblaskowe kamizelki i odbywało się szkolenie o zasadach bezpieczeństwa. A zakończenia kończyły się wspólnymi biesiadami. Izabela Grzesiak ze Stowarzyszenia „Ziołowieś” przybliżyła uczestnikom cenne informacje o ziołach: jakie warto i do czego stosować. Cykl rajdów zakończył się recitalem utalentowanych sióstr Kozłowskich Juli i Marii.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe medale. Uhonorowano też najmłodszych rowerzystów Bartosza Maszkowskiego i Amelię Knułę oraz najstarszych uczestników rajdu Bonifacego Koncewicza i Krystynę Źiółkowską.

Organizatorzy rajdów serdecznie dziękują strażakom z OSP w Pępowie i OSP w Babkowicach, którzy czuwali nad bezpieczeństwem jadących. Równie serdecznie dziękują też za okazaną pomoc Romanowi Krajce, dyrektorowi Bogusławowi Janikowi, ks. proboszczowi Kazimierzowi Małkowi, ks. proboszczowi Błażejowi Dojasowi, dyrektor Dorocie Chlebowskiej, Leszkowi Żelaznemu oraz licznej grupie wolontariuszy. Dziękują też za wsparcie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia „Krzyżanki” Alina Patalas: - Rajd ten nie tylko popularyzował turystykę rowerową, ale także integrował mieszkańców. Doskonalił umiejętność współdziałania w grupie. Rajd, co podkreślali uczestnicy, był ciekawą propozycją na miłe spędzenie całymi rodzinami czasu poza domem i aktywny wypoczynek na rowerze.
Rowerem rodzinnie 2016 01
Rowerem rodzinnie 2016 02
Rowerem rodzinnie 2016 03
Rowerem rodzinnie 2016 04
Rowerem rodzinnie 2016 05
Rowerem rodzinnie 2016 06
Rowerem rodzinnie 2016 07
Rowerem rodzinnie 2016 08
Rowerem rodzinnie 2016 09
Rowerem rodzinnie 2016 10
Rowerem rodzinnie 2016 11
Rowerem rodzinnie 2016 12
Rowerem rodzinnie 2016 13