Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dla pedagogów, terapeutów i opiekunów DPS, ŚDS i WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, zapraszają pedagogów, terapeutów i opiekunów z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatów: gostyńskiego, rawickiego i leszczyńskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych ośmiogodzinnych szkoleniach podnoszących umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi (każda placówka może oddelegować po jednym pracowniku na każde ze szkoleń).

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:
- 7 października 2016 r.: „Kształtowanie umiejętności życiowo społecznych i motywacyjnych osób
  niepełnosprawnych - trening nawyków celowej aktywności”
- prowadząca Elżbieta Gadomska.
- 14 października 2016 r.: „RAZEM - efektywna praca zespołu terapeutów i innych pracowników instytucji
  społecznych w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych”
- prowadząca Elżbieta Gadomska.
- 19 października 2016r.: „Diagnozowanie zagrożeń w środowisku - rozpoznawanie sygnałów i objawów
  przemocy”
- prowadzący Mirosław Sobkowiak.
Zajęcia będą się odbywały w Gostyniu w Bibliotece Publicznej, ul. Wrocławska 257.

Szkolenia są częścią projektu Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu dla organizacji pozarządowych „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”.

Szkolenia zostały przygotowane w celu podnoszenia jakości wykonywanej przez terapeutów i opiekunów pracy oraz utrzymania profesjonalnego poziomu realizowanych w pracy z osobami z niepełnosprawnością działań. Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń pomoże pracownikom spojrzeć z dystansu na swoją pracę, cele i zadania oraz na codzienne działania, a także wzbogaci zasób kompetencji, przygotowując do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań.

Chętni do udziału w szkoleniach proszeni są o zapisywanie się na wybrane przez siebie szkolenia w PCPR w Gostyniu w Dziale Nadzoru i Pomocy Instytucjonalnej - osobiście w siedzibie przy ul. Nowe Wrota 7 lub telefonicznie pod nr tel. 65-572-75-28. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w danym szkoleniu zagwarantowany jest osobom, które w pierwszej kolejności zgłoszą się na szkolenie.

Specjaliści prowadzący szkolenia:
Elżbieta Gadomska - wieloletni edukator-trener, prowadzący szkolenia dla terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, doradca i konsultant metodyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim.
Mirosław Sobkowiak - specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, mediator, terapeuta środowiskowy (kurs Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), trener rodzin zastępczych, trener programu „Szkoła dla rodziców”, pedagog rodzinny, realizator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, certyfikowany (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP) trener, ekspert Związku Powiatów Polskich ds. pomocy społecznej, autor kilkuset artykułów poświęconych problematyce wychowania i przeciwdziałania przemocy.
Dla rodzin ON 2016 01
Dla rodzin ON 2016_logo