Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dla rodzin osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Radą Sołecką w Chwałkowie serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych dla rodzin osób niepełnosprawnych. Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo.

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:
- 6 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, „Rodzina - systemowe działania: rola,
  cele, zadani oraz funkcje w zakresie podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych we współpracy
  z placówkami pomocy społecznej”
- prowadząca Elżbieta Gadomska;
- 13 października 2016 r. Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257 „Motywowanie rodziny do aktywnych
  działań w zakresie budowania jakości życia osób niepełnosprawnych - trening umiejętności osobistych
  w zakresie komunikacji interpersonalnej” -
prowadząca Elżbieta Gadomska;
- 18 i 24 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie, „Kurs samoobrony” - prowadzący Mirosław Sobko-
  wiak;
- 4 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, „Wszyscy chcą kochać. Rozwój seksu-
  alny osób niepełnosprawnych”
- prowadząca Iga Migdalska-Roszak.

Szkolenia są częścią projektu „Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu dla organizacji pozarządowych „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”.

Szkolenia zapewniają rodzicom i opiekunom podniesienie kompetencji, umiejętności i wiedzy w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Szkolenia te dadzą poczucie więzi i oparcia, a oprócz tego pozwolą one poznać i przyswoić nowe, sprawdzone przez innych, wartościowe sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wymiana doświadczeń, uwag i spostrzeżeń pomoże spojrzeć na codzienne doświadczenia z innej strony, a informacje dotycząca tego, że ktoś ma podobne problemy, pozwolą zmniejszyć poczucie osamotnienia i stworzą możliwość kontaktów o charakterze wspierającym.

Chętni do udziału w szkoleniach proszeni są o zapisywanie się na wybrane przez siebie szkolenia w PCPR w Gostyniu w Dziale Nadzoru i Pomocy Instytucjonalnej u Pani Dominiki Karlińskiej lub Pani Beaty Kasperczak - osobiście - (ul. Nowe Wrota 7) lub telefonicznie pod nr tel. 65-572-75-28. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, udział w danym szkoleniu zagwarantowany jest osobom, które w pierwszej kolejności zgłoszą się na szkolenie.

Specjaliści prowadzący szkolenia:
Elżbieta Gadomska - wieloletni edukator, trener, prowadzący szkolenia dla terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, doradca i konsultant metodyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim.
Mirosław Sobkowiak - specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, mediator, terapeuta środowiskowy (kurs Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), trener rodzin zastępczych, trener programu „Szkoła dla rodziców”, pedagog rodzinny, realizator programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, certyfikowany (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP) trener, ekspert Związku Powiatów Polskich ds. pomocy społecznej, autor kilkuset artykułów poświęconych problematyce wychowania i przeciwdziałania przemocy, instruktor karate (4. DAN) i samoobrony.
Iga Migdalska-Roszak - ukończyła: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Kurs Przygotowania Pedagogicznego - UAM Poznań, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii - UAM Poznań, Kurs Podstawowy Terapii Systemowej - WTTS Poznań, Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego (Fundacja Dzieci Niczyje), kursy i szkolenia z zakresu terapii osób z mutyzmem wybiórczym (CTM Warszawa). W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyniu, gdzie pracuje, zajmuje się: terapią psychologiczną, pomocą dla ofiar przemocy seksualnej, wspomaganiem rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, terapią dzieci z mutyzmem wybiórczym (terapia indywidualna i grupowa), prowadzi warsztaty i wykłady dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów z zakresu rozwoju seksualnego, przemocy seksualnej, zdrowia seksualnego.
Dla rodzin ON 2016_logo