Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Tam, gdzie pojawia się sztuka, znikają bariery

Krzysztof Sawicki ze Skrzynna (łódzkie), Ewa Gunter z Kościana (wielkopolskie) i Ewa Lichtańska ze Skrzynna (łódzkie) zostali zwycięzcami XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” - Święta Góra 2016 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.

W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 183 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Krzysztofowi Sawickiemu ze Skrzynna za porywające wykonanie piosenek duetu Peabo Bryson i Roberta Flack oraz Barry White’a.

W części finałowej, tuż przed koncertem laureatów, wystąpiły też dzieci z klas integracyjnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu. Zaprezentowały wraz z wychowawcami edukacyjny występ, przygotowany specjalnie dla uczestników festiwalu. Był on bardzo energetyczny, żywiołowy i został nagrodzony gromkimi brawami. A po nich wystąpiły siostry Kozłowskie: Julia i Maria prezentując znane przeboje we własnych, artystycznie ciekawych wykonaniach.

Zmagania konkursowe były bardzo emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie. Ale prócz nich dla organizatorów festiwalu ważne było również stworzenie okazji do pokonywania różnych barier, w tym tych najtrudniejszych, wewnętrznych - blokujących prezentowanie innym swoich talentów. Istotne było też spotkanie się i bycie razem osobom niepełnosprawnym z różnych stron Polski i różnych środowisk oraz do zaprezentowania innym swoich talentów, gdyż festiwal ma charakter otwarty i integracyjny. Bawiło się na nim blisko czterysta osób. - Gostyński festiwal to wyjątkowa impreza muzyczna dla niepełnosprawnych - podkreśla Piotr z Kościana, - bo nie tylko jest to impreza cykliczna, nie tylko stale na wysokim poziomie, ale też dlatego, że ma wyjątkową atmosferę, festynową i luźną, a nie sztywną - z pełną pompą i galą. Dlatego warto tu przyjeżdżać z podopiecznymi. Marek z Wolsztyna dodaje: - jestem tu czwarty raz, spotkałem starych znajomych, ale poznałem nowych fajnych ludzi. A to wszystko w tak mile spędzonym czasie, że szkoda będzie wracać do domu. Czuję, że to miejsce musi być magiczne! - Sylwia z Rogowa zaznacza: - Mogłam tu zaśpiewać dla innych i jestem szczęśliwa, bo nie spodziewałam się takich oklasków. Ale słuchając innych wykonawców, podziwiam ich, bo są świetni. Ale też śpiewają różne utwory. I takie do zabawy, i takie skłaniające do myślenia. A prace plastyczne są tak różnorodne i piękne, że nie można obok nich przejść obojętnie.

Zmaganiom konkursowym, zabawom i występom artystycznym, towarzyszącym konkursom, przyglądali się specjalni goście: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Wicestarosta Gostyński Czesław Kołak, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, Skarbnik Powiatu Gostyńskiego Eleonora Gościniak, Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń, Sekretarz Gminy Piaski Andrzej Konieczny, Filipini: ks. proboszcz Dariusz Dąbrowski, ks. Paweł Ogrodnik, Prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” Irena Dudek, Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” Urszula Szefer, Prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej: w Chumiętkach - Agnieszka Jackowiak, w Chwałkowie - Ryszard Janaszak, w Zimnowodzie - Grażyna Wira, w Rogowie - Renata Wojda, kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy: w Chwałkowie - Swietłana Figiel, w Gostyniu - Violetta Skorupska oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach Gerard Misiaczyk.

Sam festiwal rozpoczął się 16 września o godz. 10:00 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia i trwał aż do godzin popołudniowych. Pogoda była wspaniała, a goście, artyści, opiekunowie i widzowie stworzyli wspólnie atmosferę radości i zabawy. Przybyłych powitała w imieniu organizatorów prowadząca przesłuchania konkursowe Natalia Hajnsz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, który podkreślił gościnność Ziemi Gostyńskiej oraz otwartość i ciekawość jej mieszkańców na innych ludzi. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, życząc wszystkim wspaniałych przeżyć i odwagi w przełamywaniu barier.

Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: Przewodnicząca Edyta Marcinkowska oraz Violetta Kolendowicz i Andrzej Konieczny. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych: Przewodnicząca Anna Szymańska oraz Natalia Hajnsz i Mirosław Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła.

Imprezami towarzyszącymi były: konkurs strzelecki z broni pneumatycznej, przygotowany przez pracowników Domu Dziecka w Bodzewie i wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz pyszne smaczne i zdrowe stoisko „Owocowy Sad”, przygotowane przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach - Marysinie. Poszczególne grupy uczestników festiwalu i festynu zwiedzały też barokowy zespół klasztorny, zapoznając się z jego unikatowym wyglądem.

Organizatorzy konkursów „Bez barier” przygotowali dla uczestników też dmuchańce: zamek i żółwia wspinaczkowego dla dzieci nie tylko z klas integracyjnych ze Szkół Podstawowych: nr 5 w Gostyniu i w Goli oraz ze Zespołu Szkół w Brzeziu. Festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom festynu i konkursów „Bez Barier” kawę, herbatę, pyszny placek oraz kiełbasę i bigos. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali słodycze.

W koncercie laureatów wystąpił zdobywca Nagrody Publiczności Krzysztof Sawicki, który zaśpiewał po angielsku „Tonight, I celebrate my love” (Dziś wieczorem uczczę to, że Cię kocham), przebój duetu Peabo Bryson i Roberta Flack oraz „Just a way you are” (Taka, jaka jesteś) Barry White’a. Po ich wykonaniach długo nie milkły brawa. Wśród głosujących widzów festiwalu rozlosowano nagrody.

Wyniki konkursów XVII Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” ogłosił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, podkreślając wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych artystów technik. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez zaproszonych gości.

Zamykając XVII Festiwal „Bez Barier”, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu. A wyrażając swój podziw dla artystów biorących udział w festiwalu, ich opiekunów i rodziców oraz uznanie dla jego organizatorów, podkreślił, że - tam, gdzie pojawia się sztuka, znikają bariery.

XVII edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Festiwal zrealizowano ze środków Stowarzyszenia „Dziecko”, przy wsparciu finansowym ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizację towarzyszącego festiwalowi festynu wsparły Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie i Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wyniki

XVII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier”
- 18 wykonawców (w tym zespołowych) - łącznie 26 uczestników

Miejsca:
1. Krzysztof Sawicki (Krzynno - Dom Pomocy Społecznej).
2. Natalia Bulińska (Chwałkowo - Dom Pomocy Społecznej).
3. Dariusz Urny (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych).

5 wyróżnień (równorzędnych):
- Sylwia Ziółkowska (Rogowo - Dom Pomocy Społecznej).
- Dominik Winny, Mateusz Prałat, Olga Kużniak i Agnieszka Wojtkowiak
  (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
- Szymon Radoła (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych).
- Radosław Bąk (Zimnowoda - Dom Pomocy Społecznej).
- Stanisława Mistela (Krzynno - Dom Pomocy Społecznej).

Nagroda Publiczności: Krzysztof Sawicki (Krzynno - Dom Pomocy Społecznej)

XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier”

a) Kategoria „Prace wykonywane na żywo” - 38 artystów
1. Ewa Lichtańska (Krzynno - Dom Pomocy Społecznej).
2. Sylwia Litkowska (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy).
3. Aleksandra Sowińska (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych).

5 wyróżnień (ex aequo):
- Izabella Kotus (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy).
- Henryk Żarski (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej).
- Rafał Piotrowicz (Wolsztyn - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
- Paweł Nowicki (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
- Grzegorz Kuźdowicz (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).

b) Kategoria „Nadesłane prace gotowe” - 98 prac (129 uczestników)
1. Ewa Gunter (Kościan - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
2. Mateusz Gorzelańczyk (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy).
3. Krystyna Rusakowicz (Chwałkowo - Środowiskowy Dom Samopomocy).

6 wyróżnień (ex aequo):
- Henryk Żarski (Pakówka - Dom Pomocy Społecznej).
- Praca zbiorowa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu.
- Paweł Nowicki (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
- Ryszard Kimel (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy).
- Sławomir Franek (Zimnowoda - Dom Pomocy Społecznej).
- Ilona Brzechwa (Brzezie - Zespół Szkół Specjalnych).

W imprezie towarzyszącej festiwalowi - w konkursie strzeleckim najlepszymi strzelcami okazali się: 1. Alfred Siama, 2. Anna Szymańska i 3. Joanna Skrzęta. Dwoje pierwszych nagrodzonych: przewodniczący rady powiatu i przewodnicząca jury plastycznego przekazali swoje nagrody do rozlosowania wśród uczestników festiwalu, biorących udział w głosowaniu na zdobywcę Nagrody Publiczności.
XVII Festiwal Bez Barier 2016 01
XVII Festiwal Bez Barier 2016 02
XVII Festiwal Bez Barier 2016 03
XVII Festiwal Bez Barier 2016 04
XVII Festiwal Bez Barier 2016 05
XVII Festiwal Bez Barier 2016 06
XVII Festiwal Bez Barier 2016 07
XVII Festiwal Bez Barier 2016 08
XVII Festiwal Bez Barier 2016 09
XVII Festiwal Bez Barier 2016 10
XVII Festiwal Bez Barier 2016 11
XVII Festiwal Bez Barier 2016 12
XVII Festiwal Bez Barier 2016 13
XVII Festiwal Bez Barier 2016 14
XVII Festiwal Bez Barier 2016 15
XVII Festiwal Bez Barier 2016 16
XVII Festiwal Bez Barier 2016 17
XVII Festiwal Bez Barier 2016 18
XVII Festiwal Bez Barier 2016 19
XVII Festiwal Bez Barier 2016 20
XVII Festiwal Bez Barier 2016 21
XVII Festiwal Bez Barier 2016 22
XVII Festiwal Bez Barier 2016 23
XVII Festiwal Bez Barier 2016 24
XVII Festiwal Bez Barier 2016 25
XVII Festiwal Bez Barier 2016 26
XVII Festiwal Bez Barier 2016 27
XVII Festiwal Bez Barier 2016 28
XVII Festiwal Bez Barier 2016 29
XVII Festiwal Bez Barier 2016 30
XVII Festiwal Bez Barier 2016 31
XVII Festiwal Bez Barier 2016 32
XVII Festiwal Bez Barier 2016 33
XVII Festiwal Bez Barier 2016 34
XVII Festiwal Bez Barier 2016 35