Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Życie z osobami z zespołem Downa i inne problemy niepełnosprawności

Trudnej problematyce życia z zespołem Downa poświęcony jest m.in. najnowszy numer „Integracji”, udostępniany nieodpłatnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Starostwo Powiatowe w Gostyniu. Co ważne, obszerny artykuł pokazuje ten problem z innej strony. Bo sami posiadacze dodatkowego chromosomu najczęściej żyją swoim życiem bez głębszej autorefleksji nad tym, co je spotkało. A tak naprawdę zespół Downa jest największym problemem dla rodziców osób z tym zespołem. Bo to ich życie ten dodatkowy chromosom wywraca do góry nogami i trzeba je powoli zbudować od nowa.

Dużo miejsca zajmują sprawy przygotowania dziecka niepełnosprawnego do przedszkola czy do szkoły. I tu czasopismo przypomina: kto i kiedy może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; co zrobić, by dziecko otrzymało takie orzeczenie; co daje posiadania takiego orzeczenia oraz jakie są obowiązki szkoły czy przedszkola wobec dziecka z orzeczeniem; jakie są obowiązki gminy wobec dzieci z orzeczeniem, zwłaszcza związane z zapewnieniem im miejsca w placówce edukacyjnej, w tym w przedszkolu czy oddziale integracyjnym; jak najlepiej wybrać formę kształcenia: czy ma to być szkoła specjalna, integracyjna czy ogólnodostępna. Uzupełnieniem tego materiału jest kolejny artykuł, prezentujący dobre praktyki w zakresie kształtowania kompetencji społecznych u uczniów z orzeczeniem, np. programy adaptacyjne, samoobsługowe, integracyjne, asystenci ucznia czy nauczyciela oraz np. szkoły bez dzwonków.

„Integracja” pokazuje też, jak wygląda macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością, przedstawia nowinki techniczne ułatwiające codzienne życie osób niewidomych i niedowidzących. Dwumiesięcznik informuje też, że przybywa kart parkingowych, mimo wprowadzenia znacznych ograniczeń w ich wydawaniu. M.in. dlatego w styczniu 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadzi rejestrację kart parkingowych w ogólnej bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)

W najnowszym numerze, obok wyżej wymienionych tematów, znaleźć można jeszcze artykuły: o nowym zarządzie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym prezentowane są sylwetki nowych władz PFRON; o domach przystosowanych do zamieszkania przez osoby poruszające się na wózkach; o tym, jak dobrze wybrać pościele czy poduszki zapobiegające odleżynom, ale też alergiom lub zakażeniom oddechowym; o wstydliwych chorobach jelita grubego. Jest też rozmowa z nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem, w której podkreśla on, że samorządy stanowczo za mało przeznaczają środków ze swoich budżetów na realizację potrzeb osób z niepełnosprawnością, a osoby te przecież są członkami wspólnot samorządowych.

Tradycyjnie są też porady prawne, tym razem o mandatach i odwoływaniu się od nich; o opiekunach osób niepełnosprawnych, o specjalnym zasiłku opiekuńczym. Jest też kolejna część informatora ZUS.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że udostępnia nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym, placówkom, instytucjom, firmom i osobom działającym na rzecz niepełnosprawnych dwumiesięcznik „Integracja”. Jest to magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Jest to możliwe dzięki udziałowi PCPR w Gostyniu w programie „Paczka integracji”. Magazyn można otrzymać (do wyczerpania posiadanych egzemplarzy) w godzinach urzędowania w PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7) oraz w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin przy PCPR w Gostyniu, czynnym w środy od godz. 15 do 18. Publikacja dostępna jest też w Punkcie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „DZIECKO” (Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs, ul. Parkowa 1a). Magazyn „Integracja” jest też dostępny w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Zachęcamy do skorzystania.
Zespol Downa i inne problemy ON 2016 01