Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Gminni asystenci i powiatowi koordynatorzy pracują razem

W systemie wsparcia rodzin ważną rolę pełnią dwie grupy specjalistów: asystenci rodzin, pracujący w ośrodkach pomocy społecznej, i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, wykonujący swoje zadania w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Istotnym elementem ich działań jest współpraca na rzecz dzieci i rodzin.

By usprawnić te działania i wypracować wspólne zasady wspierania środowisk rodzinnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przy wsparciu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń oraz Stowarzyszenia „DZIECKO”, przeprowadziło w ostatnich miesiącach cykl szkoleń „Współpraca asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”. Wzięli w nich udział asystenci rodzin z gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu gostyńskiego i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z PCPR w Gostyniu.

Warsztaty dotyczyły m.in. wspólnego opracowywania planu pomocy rodzinie oraz diagnozowania zagrożeń w środowisku rodzinnym, przede wszystkim rozpoznawania sygnałów i objawów przemocy domowej. Omawiano też metody i narzędzia wykorzystywane przy udzielaniu wsparcia rodzinom z problemami.

Pracę w czasie warsztatów i wymianę doświadczeń z pracy z rodzinami uczestnicy zajęć podsumowali stwierdzeniem, że jednym z najważniejszych elementów w pracy tej grupy specjalistów jest budowanie dobrej relacji i współpracy z osobami, którym się pomaga. - Czy nam się to podoba, czy nie, ale nie można zmienić drugiego człowieka. - Przyznał jeden z uczestników warsztatów - To, czy klient się zmieni, czy nie, to jego wola i decyzja. On zrobi to, co w danej sytuacji uzna za najlepsze dla siebie. I to on uzna, co jest najlepsze w tej sytuacji, a nie my. My, jako pomagacze, mamy tylko wpływ na to, co my robimy, a nie klient. I powinniśmy przede wszystkim używać takich sposobów bycia i pracy z podopiecznym, żeby być pomocnym w jego działaniach naprawczych i ewentualnej zmianie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej serdecznie dziękuje za aktywny udział w cyklu szkoleniowym asystentom rodzin z gmin powiatu gostyńskiego oraz koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej i psychologowi z PCPR w Gostyniu. Wszyscy uczestnicy zajęć wykazali się dużą wiedzą i pokazali profesjonalne podejście do stawianych im zadań.
Asystenci i koordynatorzy 2016 01