Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Nawet małe sukcesy są ważne

Podsumowano konkurs „Moje małe i duże sukcesy szkolne” dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci, wychowujące się w rodzinach zastępczych, bardzo często muszą nadrabiać braki spowodowane różnymi sytuacjami kryzysowymi, które spowodowały ich umieszczenie w pieczy zastępczej. Deficyty te dotyczą różnych obszarów życia.

W 48 rodzinach zastępczych powiatu gostyńskiego przebywa aktualnie 78 dzieci. Dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowało czwartą edycję konkursu pn. „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Celem konkursu było dostrzeżenie i docenienie osiągnięć, nie tylko szkolnych, wysiłku, postępów w rozwoju dzieci i młodzieży. Konkurs wsparło Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Do udziału w konkursie swoich podopiecznych zgłaszały rodziny zastępcze. W konkursie wzięło udział 37 wychowanków w wieku szkolnym.

Jury konkursowe, złożone ze specjalistów Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - PCPR w Gostyniu, przyznało w poszczególnych kategoriach 8 nagród i 29 wyróżnień. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczyli wychowankom Wicestarosta Gostyński Czesław Kołak i członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora w czasie wakacyjnego spotkania z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Przedstawiciele władz powiatu pogratulowali dzieciom nagród i wyróżnień oraz podziękowali - przybyłym rodzicom za trud pracy ze swoimi wychowankami i za czas im poświęcany.- Do podziękowań, w imieniu kadry PCPR, przyłączyła się wicedyrektor PCPR w Gostyniu Alicja Data. Podkreśliła, że - rodzice zastępczy, zwłaszcza Ci, którzy pracują z dziećmi z dużymi deficytami rozwojowymi, potrafią swym poświęceniem, cierpliwością, serdecznością, okazywaną dzieciom i ciężką pracą nadrobić braki ujawniane u dzieci.

W kategorii wiekowej od 6 do 10 lat wyróżnienia i edukacyjne upominki otrzymali: Paulina Sobocińska, Vanessa Jendraszyk, Adrian Musielak, Anna Nowak, Anna Gers, Nikola Wylegała, Magdalena Małecka, Wiktoria Hauza, Patrycja Grzesik, Karol Wiatrowski, Vanessa Szczepaniak, Alicja Szczepaniak, Julia Janiszewska, Fabian Grzesik, Jakub Wiatrowski, Daria Janiszewska, Jagoda Janiszewska, Arkadiusz Małecki, Majka Kupczyk, Karol Kupczyk i Wiktoria Kupczyk.

W kategorii od 11 do 13 lat nagrody zdobyli: I miejsce ex aequo -Dominika Hauza i Mariusz Przyłucki, II miejsce ex aequo - Aleksandra Urbańska i Martin Małecki, III miejsce - Katarzyna Sobocińska. Wyróżnienia przyznano Angelice Wilamowitz, Oliwii Kalce i Kacprowi Kaczmarkowi.

W kategorii dla od 14 do 16 lat nagrody zdobyli: I miejsce - Szymon Krawiec, II miejsce - Wiktoria Jagiełło, III miejsce ex aequo - Piotr Jagiełło. Wyróżnienia otrzymali: Natalia Wilamowitz, Wiktoria Tyrka, Paweł Pieszak, Piotr Ciosek i Kamil Krakowiak.

W kategorii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nagrody zdobyli: I miejsce - Kamila Bodzioch, II miejsce - Agnieszka Bodzioch, III miejsce ex aequo - Aleksandra Krakowiak i Małgorzata Janowska. Wyróżnienia przyznano Angelice Tyrce i Darii Skorackiej.

Spotkanie rodzin zastępczych z przedstawicielami władz powiatu było też okazją do rozmów o wyzwaniach i problemach, jakie niesie przyjęcie na siebie opieki i wychowywania dzieci, które nie mogą rozwijać się i wychowywać w swoich rodzinach. Wskazano też na ważną rolę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które pełni też rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim. W imieniu rodzin zastępczych zabrała głos pani Regina, zaznaczając, że: - Powiatowe Centrum jest dla nas stałą i najważniejszą pomocą. Dziękujemy pracownikom PCPR za zaangażowanie we współpracę z nami dla dobra naszych wychowanków. Dziękujemy też za zrozumienie i wsparcie okazywane nam zwłaszcza w najtrudniejszych sytuacjach.
- Podziękowania należą się też -
jak podkreśla dyrektor PCPR w Gostyniu - firmie WIX - FILTRON w Gostyniu z grupy MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o. za wsparcie udzielone organizatorom konkursu „Moje małe i duże sukcesy szkolne”. Dyrektor PCPR skierował też - wyrazy uznania dla zespołu specjalistów PCPR, którzy przygotowali i przeprowadzili konkurs.
Moje sukcesy RZ 2016 01
Moje sukcesy RZ 2016 02
Moje sukcesy RZ 2016 03
Moje sukcesy RZ 2016 04
Moje sukcesy RZ 2016 05
Moje sukcesy RZ 2016 06
Moje sukcesy RZ 2016 07
Moje sukcesy RZ 2016 08
Moje sukcesy RZ 2016 09