Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
XII Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego

Na XII Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego rozstrzygnięto konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2016” oraz Program Grantów Społecznych „PGS 2016”. Było też ciekawe spotkanie z gościem specjalnym. Forum zorganizowały (21.06.2016) Starostwo Powiatowe w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek Działaj Lokalnie.

Na spotkanie przybyło blisko stu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających społecznie w Powiecie Gostyńskim, członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, społecznicy, przedstawiciele banków i firm zaangażowanych społecznie i dziennikarze. Przybyli też Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, Janusz Sikora członek Zarządu Powiatu gostyńskiego, Wiesław Glapka Wójt Piasków Wlkp., Piotr Curyk Burmistrz Pogorzeli, Łukasz Burkiewicz Zastępca Burmistrza Krobi, Andrzej Konieczny Sekretarz Gminy Piaski. Gości powitała i forum prowadziła Ewa Misiaczyk.

Forum NGOs Powiatu Gostyńskiego odbywało się w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Dlatego organizatorzy przywitali gości w barwach narodowych, nie brakowało też patriotycznych akcentów. - Łączy nas piłka i działania na rzecz mieszkańców Powiatu Gostyńskiego - przekonywał Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, dziękując organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za aktywny i zauważalny udział w kształtowaniu potencjału Powiatu Gostyńskiego i gmin wchodzących w jego skład. Gościem specjalnym był Janusz Tywoniuk - żeglarz, podróżnik, który opłynął świat dookoła na swoim jachcie „Stefani”. Opowiadał zgromadzonym, jak ważna w życiu jest determinacja w dążeniu do realizacji własnych marzeń. Rozmowa z nim została wzbogacona prezentacją zdjęć dokumentujących opłynięcie świata. Forum swoim występem wokalnym uświetniły też rodowite gostynianki - siostry Julia i Marta Kozłowskie.

W końcu nadszedł czas na oczekiwane w napięciu i budzące duże emocje ogłoszenie wyników kolejnej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2016”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Najpierw przedstawiono komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, samorządów i mediów. Jej tegoroczny skład tworzyli: Natalia Bezwierzchna, Izabela Dereszewicz, ks. Piotr Michalak, Daria Andrzejewska, Dorota Piotrowska, Izabela Skorzybót, Krzysztof Fekecz, Karolina Krawiec, Elżbieta Sierszulska, Agnieszka Wujek, Bartosz Mikołajczak i Mirosław Sobkowiak.

Granty wręczali prezes Stowarzyszenia „DZIECKO” Mirosław Sobkowiak, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski i przedstawiciele samorządów gminnych. Na konkurs złożono 28 wniosków. Wszystkie były ciekawe i wysoko ocenione. Do grona laureatów jury zakwalifikowało 10 grup nieformalnych organizacji, które otrzymały nagrody w wysokości 56 000 zł na realizację swoich projektów. Konkurs Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest jednym z sponsorów, i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany jest w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Wsparcia finansowego udzieliły Powiat Gostyński, Gminy: Borek Wlkp. Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, ZUPTOR - Zakład Usług i Realizacji Postępu Technicznego w Gostyniu i firma SIMET SA w Piaskach.

Nagrodzonych dziesięć grup nieformalnych i organizacji pozarządowych będzie realizować m.in. stworzenie i przedstawienie własnej bajki przez gimnazjalistów i przedszkolaków, wzmocnienie przyjaźni na linii zastępczy wnuczek - zastępcza babcia, rajd rowerowy śladem Edmunda Bojanowskiego, michałowska manufaktura czy poszukiwanie lokalnej historii na topie ducha starej szkoły.

W trakcie XII Forum NGOs rozstrzygnięto też Program Grantów Społecznych PGS 2016, o czym poinformujemy w kolejnym artykule.

Ostatnią część Forum wypełniły: wymiana doświadczeń i rozmowy społeczników z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Stowarzyszenie „DZIECKO” zachęca organizacje pozarządowe, wolontariuszy i grupy nieformalne do korzystania z bezpłatnej witryny internetowej www.gostyn.ngo.pl <http://www.gostyn.ngo.pl>, informującej na bieżąco o tym, co dzieje się w III sektorze i jego okolicach. Wystarczy na mail stowarzyszeniedziecko@wp.pl <mailto:stowarzyszeniedziecko@wp.pl> przesłać informacje o swoich działaniach i do tego zdjęcie, a zostanie ona zamieszczona na stronie. Operatorzy strony zapewniają korektę językową i promocję na stronach lokalnych i ogólnopolskich.

Wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2016”

Gmina Borek Wlkp.
Wnioskodawca: OSP w Bruczkowie
Realizator: Sołectwo Bruczków
Tytuł projektu: My się zimy nie boimy, z Mikołajem za piłką gonimy!
Kwota Dotacji: 6 000 zł

Głównych celem projektu jest integracja społeczności, zapewnienie bezpiecznego miejsca do zabaw i uprawiania sportów dla dzieci i młodzieży oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekt polega na wykonaniu boiska do gry w piłkę nożną. Stworzenie wspólnymi siłami boiska do piłki, przybliży mieszkańców do siebie a rozgrywki sportowe będące ostatnim etapem projektu, przyniosą dużo zabawy, uśmiechu i radości.

Gmina Gostyń
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Ja też pomagam”
Realizator: Grupa „ W naszej bajce”
Tytuł projektu: W naszej bajce - czyli o przyjaźni przedszkolno-gimnazjal-nej
Kwota Dotacji: 6 000 zł

Głównym celem projektu jest nawiązanie nici porozumienia, przejawiającej się we wspólnej realizacji zadania artystycznego, pomiędzy przedszkolakami a gimnazjalistami. Poprzez integrację obu środowisk, pokażemy że mogą one ze sobą współpracować, realizować wspólne cele i dobrze się przy tym bawić. Gimnazjaliści przeczytają przedszkolakom książki ze swojego dzieciństwa a następnie wspólnie z przedszkolakami wymyślą i zilustrują własną baśń.

Gmina Krobia
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”
Realizator: KGW Chumiętki
Tytuł projektu: Razem integrujemy mieszkańców
Kwota Dotacji: 5 780 zł

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstanie pomieszczenie kuchenne, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wioski. Podczas organizowanych w świetlicy spotkań można będzie w pomieszczeniu tym przygotowywać kawę, herbatę czy również poczęstunek. Ponadto zaplanowano szereg wydarzeń takich jak: warsztaty zajęciowo- terapeutyczne, zakończenie lata, Dzień Seniora, w których udział wezmą również mieszkańcy domu pomocy społecznej.

Gmina Krobia
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Baza
Realizator: KGW Chwałkowo
Tytuł projektu: Zastępcza Babcia - zastępcza Wnuczka
Kwota Dotacji: 6 000 zł

Głównym celem projektu jest wsparcie osób starszych w wieku 60+ zamieszkałych w Chwałkowie. Chcemy walczyć z wykluczeniem społecznym osób starszych i anonimowością. Projekt będzie polegał na zaktywizowaniu ok. 10 osób w wieku 60+ mieszkających w Chwałkowie. Do zastępczej Babci będzie przypisany wolontariusz - zastępczy Wnuczek, którego zadaniem będzie zachęcanie, motywowanie do wyjścia z domu, pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych, ale także rozmowa.

Gmina Pępowo
Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie „Krzyżanki”
Tytuł projektu: Rowerem śladami Błogosławionego Edmunda
Kwota Dotacji: 2 590 zł

Rajd rowerowy to nie tylko popularyzacja turystyki rowerowej to także integracja mieszkańców. Doskonalenie współdziałania w grupie. Rajd służy także poznawaniu nowych zakątków naszej pięknej ojczyzny oraz losów bł. Edmunda Bojanowskiego. Rajd ma być fajnym sposobem na miłe spędzenie choć krótkiego czasu poza domem i aktywnego wypoczynku na rowerze.

Gmina Piaski Wlkp.
Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie „Aktywna Wiocha”
Tytuł projektu: Inwazja eko-mocy. Współodpowiedzialne tworzymy i dbamy
Kwota Dotacji: 6 000 zł

Celem projektu jest poprawa wizerunku zielonych przestrzeni publicznych w Strzelcach Wielkich i Małych służących rekreacji i integracji poprzez odpowiednie ich zagospodarowanie zielenią oraz upowszechnienie odpowiedzialności ekologicznej. Zostaną posadzone drzewa, krzewy, stworzone skalniaki oraz ścieżka zmysłów z naturalnym podłożem.

Gmina Piaski Wlkp.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Most
Realizator: Sołtys i Rada Sołecka Drzęczewa Pierwszego
Tytuł projektu: Młodzi poszukiwacze lokalnej historii na tropie ducha starej szkoły - opowieści przy kominku
Kwota Dotacji: 6 000 zł

Celem projektu są wieczorne spotkania, podczas których mieszkańcy przekażą swoim dzieciom opowieści, historie z młodości oraz wspólnie będą spędzać czas. Chcą zachęcić dzieci do aktywności na rzecz dobra wspólnego i działań poznawczych swojej okolicy, tak, aby w przyszłości to oni stali się nauczycielami swoich dzieci, a świetlica (Stara Szkoła) tętniła życiem wsi. Przybliżą także historię folwarku Hiacyntowo.

Gmina Piaski Wlkp.
Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Radość”
Tytuł projektu: Michałowska Manufaktura
Kwota Dotacji: 5 870 zł

Projekt polega stworzeniu miejsca z urządzeniami do wykonywania prostych reklam związanych z sołectwem, gminą poprzez zakup odpowiedniego sprzętu z którego pomocą zostaną wykonane torby ekologiczne, magnesy, promujące sołectwo i gminę metodą sublimową i szablonową. Młodzi ludzie nie tylko nabędą nowych umiejętności ale także będą uczyć się poprzez działanie jak planować i współpracować w zespole.

Gmina Pogorzela
Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie „Nowoczesna Szkoła”
Tytuł projektu: 5-15-50
Kwota Dotacji: 6 000 zł

Projekt zakłada aktywizację i integrację różnych grup wiekowych naszej społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej poprzez zajęcia w formie spotkań edukacyjnych w dwóch grupach wiekowych: przedszkolaki - młodzież ponadgimnazjalna oraz młodzież ponadgimnazjalna - seniorzy. Poprzez realizację poszczególnych zaplanowanych działań chcemy rozbudzić w uczestnikach zainteresowanie historią, kulturą i tradycją naszego regionu. Chcemy rozbudzić w najmłodszych a wzmocnić w starszych uczestnikach projektu szacunek do dziedzictwa kulturowego swojej małej Ojczyzny.

Gmina Poniec
Wnioskodawca: SKS „Promień” Sarbinowo
Realizator: KGW w Dzięczynie
Tytuł projektu: Ale za to niedziela... będzie dla nas!
Kwota Dotacji: 5 606 zł

Celem projektu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, na coraz to bardziej atrakcyjnym placu zabaw. Działania takie mają na celu zachęcanie do poszanowania wspólnego dobra. Dobrem, które za pomocą projektu chcemy rozwijać to integracja pokoleniowa, historia, przekazanie zanikającej wiedzy oraz kultywowanie staropolskich tradycji kulinarnych na wsi.
XII Forum NGOs powiatu 2016 01
XII Forum NGOs powiatu 2016 02
XII Forum NGOs powiatu 2016 03
XII Forum NGOs powiatu 2016 04
XII Forum NGOs powiatu 2016 05