Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Krok do przodu

Stowarzyszenie „DZIECKO” rusza z realizacją projektu „Krok do przodu” w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością. Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu gostyńskiego (głównie środowisk wiejskich) oraz ich rodzin, poprzez ich aktywizację, przeprowadzenie działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych, organizowanie dla nich różnych form wypoczynku oraz wspomaganie ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Osoby z dysfunkcjami nie mają na co dzień możliwości korzystania ze zbyt szerokiej oferty zajęć i różnych form wypoczynku z rożnych przyczyn: ze względu na problemy finansowe, ograniczoną samodzielność czy niską motywację i aktywność własną, a także opór środowiska rodzinnego. Nierzadko jedyną możliwością skorzystania z innych form spędzania czasu wolnego (oprócz spędzania w go w domu) jest uczestnictwo w zorganizowanych projektach, oferowanych przez instytucje lub stowarzyszenia.

Projekt „Krok do przodu” pozwoli wprowadzić kilka propozycji dla grupy niepełnosprawnych, z których będą mogli skorzystać w zależności od indywidualnych potrzeb. Zwiększy on liczbę i różnorodność ofert działań z zakresu integracji oraz rehabilitacji społecznej i ruchowej. Pozwoli na pozytywne wykreowanie wizerunku osób z niepełnosprawnością w lokalnym środowisku. Jednocześnie umożliwi korzystanie z dóbr kulturalnych i obiektów użyteczności publicznej.

W ramach projektu zostaną zorganizowane działania rehabilitacyjne na basenie i kręgielni oraz bowling. Działania te pozwolą na aktywizację ruchową beneficjentów, mającą na celu usprawnienie, zapobieganie bierności, nawiązanie nowych kontaktów, poprawę jakości życia, wypełnienie czasu wolnego oraz poszerzenie zainteresowań. Ponadto zostaną zorganizowane wyjazdy do Łaciatej Wsi w Gołuchowie oraz ZOO w Poznaniu, które mają na celu m. in. dostarczenie nowych, pozytywnych doświadczeń, zwiększenie możliwości interpersonalnych, poprawę jakości życia poprzez nabycie nowych umiejętności, poznawanie nowych miejsc kulturalnych, przyrodniczych, poszerzanie wiedzy uczestników i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Działania odbędą się dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Wielkopolskiego oraz środkom własnym stowarzyszenia „DZIECKO”. Partnerem w realizacji projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Krok do przodu 2016 01
Krok do przodu 2016 02