Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Festiwal tańca

W parku przy pałacu w Chwałkowie (powiat gostyński) rozbrzmiewały rytmy z całego świata. Wielu tancerzy z różnych kontynentów prezentowało swoje narodowe tańce. Tańczono kubańską salsę, walca wiedeńskiego, hinduskie tańce klasyczne, rytmy afrykańskie, tańce romskie, country ze USA, rock and roll czy dominikańską bachatę.

Stało się tak za sprawą kolejnej edycji „Festiwalu Kultur” przygotowanego po raz siódmy przez Stowarzyszenie „Nasz Dom” z Chwałkowa, wspierane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie. Na jego realizację Stowarzyszenie „Nasz Dom” otrzymało w otwartym konkursie ofert wsparcie finansowe Powiatu Gostyńskiego. Obecna edycja „Festiwalu Kultur” nosiła nazwę: „W rytmie tańca”.

Organizatorzy zaprosili do wspólnej edukacyjnej zabawy wiele placówek wspierających osoby niepełnosprawne z kilku powiatów. Każda z przybyłych instytucji reprezentowała inny region. Były charakterystyczne stroje, regionalne rekwizyty i dekoracje przywołujące prezentowaną część świata.

Jak podkreśla Swietłana Figiel kierownik ŚDS w Chwałkowie - Muzyka i taniec to ważne formy aktywności osób z niepełnosprawnością. Dlatego w tym roku „wędrujemy” przez świat, pokazując charakterystyczne dla danego regionu Ziemi tańce. Nasi podopieczni, przygotowując swoje występy, poznają kulturę krajów i pokazują ją innym.

Podziwiający przygotowane przez poszczególne grupy pokazy taneczne goście, m.in. Robert Marcinkowski Starosta Powiatu Gostyńskiego, Łukasz Burkiewicz Wiceburmistrz Krobi, dyrektorzy i kierownicy placówek pomocy społecznej: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Ośrodków Pomocy Społecznej w Krobi i w Poniecu, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, a także reprezentanci Uniwersytetu III Wieku w Krobi oraz przybyli przyjaciele ŚDS w Chwałkowie wylosowali kolejność prezentacji i gorąco, wspólnie ze wszystkimi widzami, oklaskiwali przygotowane przez poszczególne ekipy prezentacje.

Gościem specjalnym była Szkoła Tańca „MARGO” z Leszna, której przedstawiciele, oprócz pokazów tanecznych, oceniali poszczególne występy.

Po niej zaprezentowały swoje programy: DPS i ŚDS w Chwałkowie, DPS w Rogowie, DPS w Chumiętkach, DPS w Zimnowodzie, ŚDS w Krzywiniu, ŚDS w Śremie, ŚDS w Gostyniu, WTZ w Piaskach, ŚDS w Kąkolewie, ZSS w Brzeziu.

Po zakończeniu przygotowanych pokazów gospodarz festiwalu - kierująca ŚDS w Chwałkowie Swietłana Figiel zaprosiła wszystkich na zabawę taneczną.

Gratulacje za poszczególne występy należą się tancerzom i ich opiekunom, a organizatorom za przygotowanie udanej międzypowiatowej imprezy.
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 01
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 02
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 03
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 04
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 05
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 06
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 07
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 08
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 09
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 10
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 11
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 12
Festiwal tanca Chwalkowo 2016 13