Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Chcemy być razem i wspólnie się bawić w World SM Day

Po raz ósmy na świecie obchodzony jest World SM Day - Światowy Dzień Chorych Na Stwardnienie Rozsiane. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu zorganizowało powiatowe obchody tej ważnej daty. Stowarzyszenie SM, zrzeszające członków z całego powiatu gostyńskiego, przeprowadziło duży niedzielny okolicznościowy piknik (12.06.2016), nie tylko dla członków stowarzyszenia, ale też dla ich rodzin oraz przyjaciół.

Gostyński World MS Day otwarła Bożena Misiurek - prezes Stowarzyszenia SM: - Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego, obecnie jest celebrowane przez krajowe towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające chorych na SM i ich bliskich. Z tej okazji na 6 kontynentach przygotowane były różne wydarzenia: spotkania, konferencje, których celem było budowanie wiedzy i walki o prawa chorych na SM. My postanowiliśmy urządzić piknik integracyjny, wiele wiemy o chorobie i o tym niech mówią lekarze, my chcemy być razem i wspólnie się bawić.

Prezes Misiurek przypomniała też, że Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu niesie pomoc chorym na SM, wspiera ich w poprawie warunków życiowych i bytowych, wyzwala poprzez swoje wsparcie inicjatywę u osób dotkniętych SM i ich rodzin, przełamuje bariery psychologiczno-społeczne, jakie narastają wokół chorych na SM, upowszechnia wiedzę o tej chorobie i o sposobach radzenia sobie z nią oraz aktywnie współpracuje z organami administracji oraz innymi stowarzyszeniami. I dodała: - W tym szczególnym dniu chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na nasze problemy i potrzeby. SM-owcy stanowią liczną grupę, dlatego ważne jest, by uzmysłowić społeczeństwu, z czym wiąże się ta choroba. Chcielibyśmy, aby osoby zdrowe potrafiły zrozumieć, jakie uczucia towarzyszą nam, gdy np. nie jesteśmy w stanie pokroić chleba na śniadanie czy odpisać na sms-a. Jednak SM nie musi oznaczać rezygnacji ze swoich marzeń. Życie po diagnozie zmienia się o 180 stopni, ale można ułożyć je na nowo i można dalej czerpać z niego radość. Pokazujemy, że choroba nie oznacza tylko leczenia i rehabilitacji. Chcemy przełamać stereotypy dotyczące SM i zmotywować innych chorych do aktywnego życia.

Kończąc swoje wystąpienie skierowane do uczestników pikniku podkreśliła: - Pozwolę sobie jako chora, jako Wasz przedstawiciel wypowiedzieć życzenie: Chcielibyśmy normalnie i godnie żyć. Kochać, marzyć i działać! I myślę, że pomożecie nam w tym i Wy nasi najbliżsi, rodzin nasze rodziny, i cały świat medyczny, i prawnicy, i wspierający nasz PCPR w Gostyniu. Takie życzenia miała też p. doktor Hanka Hertmanowska, której dziś nam tak bardzo brakuje. Jej mottem były słowa: „Wy żyjcie, a waszą chorobą zajmie się nasz zespół”. Na pewno choroba zmienia i komplikuje życie, lecz można prowadzić aktywne życie, co wszystkim pokazujemy.

Miejscem pikniku było Gospodarstwo Agroturystyczne „Bajka” w Ludwinowie. Piknik miał charakter rodzinny. Było sporo wesołych chwil, ale też wymieniano się swoimi doświadczeniami w zmaganiach z problemami towarzyszącymi chorobie SM. Pobyt uczestnikom pikniku umilał zespół muzyczny „Malinka” z Gostynia.

Dyrektor PCPR w Gostyniu przypomina, że stwardnienie rozsiane (SM) to choroba o tysiącu twarzach. Pacjentów z SM łączy jedno - pragnienie bycia niezależnym. Dla jednych oznacza to możliwość kontynuowania pracy, nauki, wychowywania dzieci, realizacji pasji, a dla innych po prostu samodzielne wykonywanie podstawowych czynności. Termin „stwardnienie rozsiane” odnosi się do rozsiania procesu patologicznego w różnych miejscach układu nerwowego. Stwardnienie rozsiane sprawia, że dochodzi do uszkodzenia otoczki mielinowej wokół wypustek komórek nerwowych. W konsekwencji uniemożliwione jest prawidłowe przekazywanie impulsów wzdłuż dróg nerwowych w mózgowiu i rdzeniu kręgowym. Do objawów choroby należą m.in. zaburzenia ruchu, czucia, i równowagi. U chorych obserwowane jest również zaburzenie widzenia, zaburzenia autonomiczne, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne: zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju. Niejednokrotnie chorzy odczuwają przewlekłe zmęczenie. Jest to choroba trudno diagnozowalna i, jak pokazuje praktyka, często mylona z boreliozą, co bardzo utrudnia leczenie obu tych chorób. Szacuje się, że w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje ok. 60 tysięcy osób. Na świecie jest ich ok 2,5 miliona.

Gośćmi środowiska SM na pikniku byli: Justyna Witczak - psycholog, pedagog, terapeuta; Maria Zugehoer - pielęgniarka koordynująca i Tomasz Zugehoer - oboje z Neurologicznego Niepublicznego ZOZ Centrum Leczenia SM - Ośrodka Badań Klinicznych im dr. n. med. Hanki Hertmanowskiej w Plewiskach k. Poznania.

Finansowo wsparły organizację World SM Day: Urząd Miejski w Gostyniu, Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz członkowie Stowarzyszenia SM.

Jednak, jak dodaje dyrektor PCPR w Gostyniu: - Wyrazy uznania za zorganizowanie pikniku z okazji World MS Day należą się Zarządowi Stowarzyszenia, którego przedstawiciele zadbali o każdy szczegół spotkania.
Powiatowy World SM Day 2016 01
Powiatowy World SM Day 2016 02
Powiatowy World SM Day 2016 03
Powiatowy World SM Day 2016 04
Powiatowy World SM Day 2016 05
Powiatowy World SM Day 2016 06