Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Opowieścią o walizce wygrała powiatowy konkurs języka polskiego

29 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu rozstrzygnięto XV Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych. Patronat nad konkursem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Starosta Gostyński i Burmistrz Gostynia. A jego organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr w 2 w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli uczestnicy zmagań finałowych, ich nauczyciele i opiekunowie oraz goście: reprezentująca Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego Magdalena Wasielewska - zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz Mirosław Sobkowiak - prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu rozpoczęła część artystyczna, przygotowana przez uczniów SP nr 2 w Gostyniu. Wystawili oni inscenizację kilku scen, obrazujących historię Stasia i Nel, bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. A następnie zespół taneczny zaprezentował dynamiczny układ choreograficzny do rytmów afrykańskich. W ten sposób organizatorzy nawiązali do tego, że rok 2016 jest Rokiem Sienkiewiczowskim.

Po występach Waldemar Minta dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu powitał wszystkich i przypomniał, że finał XV Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych odbył się w SP nr 2 w Gostyniu 22 kwietnia 2016 r. - W zmaganiach finałowych wzięło udział 26 uczestników, laureatów eliminacji szkolnych ze szkół podstawowych z terenu powiatu gostyńskiego. - Sam konkurs w ciągu piętnastu edycji dorobił się już ponad trzystu finalistów i kilkunastokrotnie więcej uczestników zmagań na szczeblu poszczególnych szkół. Dyrektor podziękował też nauczycielom, którzy przygotowali, przeprowadzili i rozstrzygnęli konkursowe zmagania.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SP 2 w składzie: Ewa Sobkowiak - przewodnicząca Komisji - nauczyciel języka polskiego w SP nr 2 w Gostyniu; Jolanta Kasprzak - Jędrzejewska - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie; Alicja Zmyślona - nauczyciel języka polskiego w SP nr 1 w Gostyniu i Beata Kawczyńska-Konury - nauczyciel języka polskiego w SP nr 2 w Gostyniu.

Przewodnicząca komisji konkursowej, omawiając przebieg konkursu przypomniała, że składał się on z dwóch części: wypracowania i testu frazeologicznego. Uczestnicy mieli 60 minut na pisemną realizację jednego spośród czterech tematów:
   1. Człowiek, którego warto naśladować.
   2. Książka, którą lubię.
   3. Przydała się moja pomoc.
   4. Historia pewnej walizki.

Druga część rozpoczęła się po przerwie i trwała 30 minut. W tym czasie dzieci rozwiązywały test frazeologiczny.

Po sprawdzeniu wszystkich prac pisemnych i testów, a następnie po rozkodowaniu ich autorów, Komisja ustaliła zwycięzców. Zwyciężyła Maria Gorynia ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Opisała historię walizki, która wybrała się w podróż samolotem ze swoim właścicielem i przeżyła niesamowite wrażenia, jednocześnie będąc świadkiem wydarzeń, które wstrząsnęły w ostatnich dziesięcioleciach światem, czyli zamachu z 11 września 2001 r. na terytorium Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich, które porywacze skierowali na obiekty dwóch wież World Trade Center. Drugie miejsce zajęła Julia Kopaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu, a trzecie przyznano Martynie Adamczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu.

Dodatkowo, co już jest tradycją tego konkursu, wyróżniono najlepszych znawców języka polskiego. Tytuł Mistrza Ortografii przyznano: Serafinie Rufael z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach i Dominice Zawistowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Tytuł Mistrza Frazeologii otrzymała Julia Kopaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu. Tytuł Mistrza Interpunkcji zdobyła Agata Wenderska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Komisja postanowiła też przyznać dodatkowe wyróżnienie za dojrzałość w formułowaniu myśli i wrażliwość wypowiedzi Izabeli Ratajczak z Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bodzewie.

Nagrody książkowe i dyplomy wręczyli zwycięzcom dyrektor Waldemar Minta i reprezentująca Starostę Gostyńskiego Magdalena Wasielewska.

Wszystkim uczestnikom, przygotowującym ich nauczycielom, członkom Powiatowej Komisji Konkursowej, pomysłodawcom oraz głównemu organizatorowi Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu podziękował prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”. Pokreślił, że zainteresowanie konkursem było znaczne, poziom prac finalistów był bardzo wysoki, a same prace były oryginalne i ciekawe.

Nagrody książkowe i materiały potrzebne do realizacji konkursu zakupiono ze środków SP nr 2 w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO”, które, oprócz przeznaczenia środków własnych, uzyskało grant w ramach otwartego konkursu ofert Powiatu Gostyńskiego.
Powiatowy konkurs jezyka polskiego 2016 01
Powiatowy konkurs jezyka polskiego 2016 02
Powiatowy konkurs jezyka polskiego 2016 03
Powiatowy konkurs jezyka polskiego 2016 04
Powiatowy konkurs jezyka polskiego 2016 05
Powiatowy konkurs jezyka polskiego 2016 06
Powiatowy konkurs jezyka polskiego 2016 07
Powiatowy konkurs jezyka polskiego 2016 08