Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Konsultacje społeczne Programu działań
na rzecz osób z niepełnosprawnością


Starosta Gostyński zaprasza organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością w powiecie gostyńskim w latach 2016-2024”.

Informujemy, że konsultacje odbędą się w dniach od 19 kwietnia 2016 r. do 24 kwietnia 2016 r. Zapraszamy organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, do składania uwag do projektu programu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością w powiecie gostyńskim w latach 2016-2024” jak i formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych:
www.powiat.gostyn.pl, www.gostyn-pcpr.info, a także w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe Wrota 7, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
1. Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy
pcpr@gostyn.pl.
2. Faksem na nr 65 572 75 28.
3. Drogą korespondencyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Nowe
    Wrota 7, 63-800 Gostyń z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne PON”.
4. Bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 7,
    pok. nr 2 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24
    kwietnia 2016 r.
Data publikacji: 18.04.2016 r.