Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Przemoc dotyka też niepełnosprawnych

W Gostyniu odbyło się szkolenie poświęcone zjawisku przemocy wobec osób z niepełnosprawnością. Wzięli w nim udział podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Specjalista interwencji i pomocy psychologicznej z certyfikatem „Niebieskiej Linii” z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu omówił zjawisko krzywdzenia osób niepełnosprawnych i przedstawił sposoby radzenia sobie z takim krzywdzeniem. Podkreślił też, że nikt nie powinien pozostać obojętny, jeśli jest świadkiem przemocy wobec innych. Drugą część spotkania wypełniły odpowiedzi na liczne pytania uczestników oraz rozmowa o agresji wszechobecnej w naszym życiu.

Organizatorzy szkolenia SDS w Gostyniu i PCPR w Gostyniu przypominają, że pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty czy policji obowiązuje procedura „Niebieskich kart” polegająca na obowiązku wszczęcia interwencji oraz sporządzeniu przez każdego specjalnej karty informacyjnej o podejrzeniu stosowania przemocy w konkretnej rodzinie. Podstawową zaletą tej procedury jest to, że pozwala szybko i skutecznie działać bez zbytecznego zastanawiania się nad kolejnością podejmowanych czynności. Krzywdzenie jest zjawiskiem złożonym i może przybierać różne formy, takie jak krzywdzenie fizyczne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie emocjonalne, czy zaniedbywanie. Optymalna interwencja to taka, która przede wszystkim zapewni ofierze bezpieczeństwo w trudnej, czy wręcz tragicznej dla niej sytuacji. Następnym krokiem będą propozycje zmiany sytuacji przedstawiane wszystkim uwikłanym w przemoc w danej rodzinie.

Nie bądź obojętny wobec przemocy!

Jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem; jeżeli wiesz, że ktoś krzywdzi dzieci, powiadom Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Twojej gminie lub PCPR w Gostyniu.
Przemoc dotyka tez niepelnosprawnych 2016 01