Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Stowarzyszenie SM obradowało
i wybrało swoje władze

7 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu. Minęła kadencja poprzednio wybranego zarządu tej organizacji pozarządowej. Dlatego Walne Zebranie poświęcone było głównie wyborom nowych władz stowarzyszenia. Wybrano więc nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem została Bożena Misiurek - inicjatorka powstania na terenie powiatu gostyńskiego organizacji chorych na SM i szef zarządu poprzedniej kadencji. Pozostali członkowie władz też już pełnili swoje stanowiska w poprzednich czterech latach, zatem ich ponowny wybór należy uznać za docenienie ich społecznej i trudnej pracy. Wiceprezesem został Walenty Ciszak, sekretarzem - Marek Maciejewski, skarbnikiem - Barbara Horowska. Członkami Zarządu zostali Maria Gęstwa i Ewa Krysicka. Dokonano też wyboru Komisji Rewizyjnej - organu kontrolnego w stowarzyszeniu. Ponownie przewodniczącym został Zbigniew Jasiński; wiceprzewodniczącym Adam Klauze, a członkiem została Barbara Kwinecka. Nowo wybrani prezesi podziękowali w imieniu władz organizacji za zaufanie i ponowny wybór.

W trakcie Walnego Zebrania Prezes Bożena Misiurek podsumowała cztery lata działalności stowarzyszenia. Przypomniała m.in.: stałą współpracę z lekarzami, w tym szczególnie z Centrum Leczenia Stwardnienia Rozsianego - Ośrodkiem Badań Klinicznych w Plewiskach i z dr Hanką Hertmanowską; organizowanie działań rehabilitacyjnych (kriokomora, fizjoterapia, terapia Halliwick, turnusy rehabilitacyjne), pikników integracyjnych oraz corocznych obchodów Światowego Dnia Chorych na SM, wyjazdów do operetki, cyklu otwartych wykładów poświęconych problematyce SM i boreliozie oraz zdrowiu psychicznemu; partnerski udział w projekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, aktywizującym społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnością, kurs komputerowy, stworzenie i prowadzenie własnej strony internetowej, realizację własnych autorskich projektów profilaktycznych, na które pozyskano granty z Powiatu Gostyńskiego i Gminy Gostyń, spektakularny sukces w konkursie wojewódzkim „Działania godne uwagi” i organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych. Realizacja dokonań stowarzyszenia w ciągu tego okresu nie byłaby możliwa bez stałego wsparcia ze strony samorządów i wielu firm wspierających działalność Stowarzyszenia SM. Prezes Bożena Misiurek podziękowała szczególnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu i Stowarzyszeniu „DZIECKO” za stałe wsparcie.

W toku obrad Prezes Stowarzyszenia Bożena Misiurek przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, a Skarbnik Stowarzyszenia Barbara Horowska przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2015. Ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium.

Po dyskusji przyjęto też uchwałę o uchyleniu dotychczasowego statutu i uchwaleniu nowego statutu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu.

W spotkaniu stowarzyszenia SM uczestniczył dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i reprezentant partnerskiego Stowarzyszenia „DZIECKO”.
W trakcie spotkania częstowano się własnymi wypiekami. Wsparcia przy organizacji Walnego udzielił też Zakład Mięsny Konarczak z Pogorzeli.

Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą neurologiczną młodych dorosłych. SM diagnozuje się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia. W SM nie istnieje żaden schemat przebiegu choroby. U każdej osoby ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się inny zespół objawów, który zmienia się w czasie, pod kątem natężenia i długości występowania. Stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu.
Stowarzyszenie SM obradowalo 2016 01
Stowarzyszenie SM obradowalo 2016 02
Stowarzyszenie SM obradowalo 2016 03
Stowarzyszenie SM obradowalo 2016 04