Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zebraliśmy 72 696 501,53 zł
Mieszkańcy powiatu gostyńskiego ofiarowali 194 718,6 ZŁ

W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, 120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszło na ulice nie tylko polskich miast, ale także zagrało w kilkudziesięciu krajach na świecie. Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 650 mln zł zebranych w corocznych Finałach. Sukces Orkiestry jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać przekazując datki zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie całorocznej działalności Fundacji.

Temat 24. Finału WOŚP brzmiał: „Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”.
Podczas 24. Finału WOŚP zebraliśmy: 72 696 501,53 zł!

Na kwotę 24. Finału WOŚP składają się m. in.:
* wpłaty do puszek kwestarskich 120 tys. wolontariuszy WOŚP,
* wpłaty do skarbon stacjonarnych,
* darowizny indywidualne przekazane na rachunek bankowy,
* darowizny przekazane poprzez wpłaty kartami płatniczymi za pomocą terminali płatniczych oraz za pomocą formularza
   na stronie internetowej www.wosp.org.pl/fundacja/jak_nas_wspierac/wplata_karta,
* środki zebrane w wyniku Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców
   www.wosp.org.pl/final/o_finale/licytacja_najbardziej_hojnych_darczyncow,
* środki przekazane poprzez charytatywne SMS-y,
* środki wpłacone poprzez formularz wpłaty na stronie internetowej WOŚP
   www.wosp.org.pl/fundacja/jak_nas_wspierac/wesprzyj_online_z_payu,
* środki przekazane poprzez formularz wpłaty na stronie www.facebook.com/wosp
   www.facebook.com/wosp/app/736195429805172/,
* środki zebrane w wyniku akcji Wirtualne Serce WOŚP https://wspieram.to/landing/wosp2016/index.php,
* środki zebrane przez serwis Siepomaga.pl www.siepomaga.pl/f/wosp,
* środki zebrane w wyniku akcji prowadzonych przez sponsorów WOŚP,
* środki przekazane na cele Finału przez sponsorów WOŚP.

Koszty zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki 24. Finału WOŚP wyniosły 2 258 098,74 PLN, co stanowi 3,1% zebranych środków. Na koszty te składają się m.in. wyprodukowanie samoprzylepnych serduszek WOŚP, materiały promocyjne i reklamowe, usługi przewozowe, kurierskie i telekomunikacyjne oraz usługi i wynagrodzenia osób dodatkowo zatrudnionych do współpracy ze sztabami i wolontariuszami w zakresie przeprowadzenia i rozliczenia ogólnopolskiej zbiórki.

POWIAT GOSTYŃSKI ZAGRAŁ PIĘKNIE
W WIELKIEJ ORKIESTRZE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

MIESZKAŃCY POWIATU OFIAROWALI 194 718,67 ZŁ!!!

To jest wspólny wynik wszystkich sztabów z powiatu gostyńskiego, których wolontariusze zbierali we wszystkich gminach!
Sztab WOŚP w Gostyniu (przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespole Szkół Zawodowych, wspierany przez Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”, Kluby Motocyklowe Black Legion i Vendetta, Leśne Diabły z Brzedni oraz lokalne media i wiele innych instytucji i organizacji) zebrał 105 930,56 zł.
Sztab WOŚP w Piaskach (przy Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach) zebrał 31 883,38 zł.
Sztab WOŚP w Krobi (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi) zebrał 27 237,90 zł.
Sztab WOŚP w Poniecu (przy Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu) zebrał 21 814,55 zł.
Sztab WOŚP w Pogorzeli
(przy Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli) zebrał 7 852,28 zł.

To wspólny rekordowy wynik mieszkańców i wspaniałych młodych wolontariuszy gmin Borek Wlkp, Pępowo, Krobia, Piaski, Pogorzela, Poniec oraz Gostyń!!! Wyrazy uznania należą się też szefom sztabów w Krobi, Piaskach, Poniecu i Pogorzeli oraz opiekunom wolontariuszy z Pępowa i Borku, którzy, poświęcając swój wolny czas, przygotowali Wielkoorkiestrowe Granie dla ratowania dzieci i godnej opieki seniorów.
To wynik ciężkiej pracy wolontariuszy - i tych zarejestrowanych, i tych bez identyfikatorów, a przygotowujących różne działania dla WOŚP w szkołach, przedszkolach i zakładach pracy.
To sukces wszystkich, którzy przyłączali się kwesty WOŚP - bo znowu pokazaliśmy, jak bardzo jesteśmy razem i jak bardzo jesteśmy skuteczni, bo będzie można znowu zakupić ogromną ilość sprzętu dla szpitali jako dar Polaków! - podkreślają szefowie gostyńskiego sztabu Maciej Marcinkowski i Mirosław Sobkowiak.

Warto przypomnieć, że Zarząd Fundacji WOŚP po konsultacjach ze środowiskami medycznymi i prośbami spływającymi od polskich szpitali postanowił w czasie 24. Finału WOŚP po raz kolejny zbierać pieniądze dla pediatrii, tym razem wyposażając oddziały podstawowe, co umożliwi zakup sprzętu dla większej ilości szpitali, także tych małych. 24. Finał WOŚP to również zbiórka na rzecz geriatrii.

Potrzeby oddziałów pediatrycznych w polskich szpitalach są ogromne. Często placówki muszą wybierać - zakup którego urządzenia jest bardziej priorytetowy, czy mogą sobie pozwolić na zakup nowego sprzętu, czy mają zmodernizować stare aparaty. Jak mówi prof. Alicja Chybicka, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - Niedofinansowanie pediatrycznej opieki medycznej na wszystkich poziomach referencyjności sprawia, że ich wyposażenie jest niewystarczające, a istniejąca w nich aparatura przestarzała i często nie spełnia wymogów, jakie powinny zostać spełnione w procesie diagnostycznym i terapeutycznym dzieci.

O sytuacji w polskiej pediatrii mówi prof. Teresa Jackowska, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii: - 344 oddziały ogólnopediatryczne w Polsce pełnią niezmiernie ważną rolę na pierwszej linii opieki pediatrycznej. Odziały te przyjmują około 412 800 dzieci, które zgłaszają się w stanach nagłych, z zagrożeniem życia. Pierwsza godzina diagnostyki i leczenia jest niezmiernie ważna dla późniejszych losów dziecka. Wyposażenie tych oddziałów dla monitorowania funkcji życiowych nie jest najlepsze, stąd konieczne są starania, aby równoległe z poprawą warunków hospitalizacji poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Sprzęt medyczny do monitorowania funkcji życiowych i diagnostyki, kupowany przez Fundację WOŚP, sprawia, że bezpieczeństwo pacjentów znacznie poprawia się.

Fundacja WOŚP w 2013 roku rozpoczęła też planowe, systemowe wspieranie geriatrii: oddziałów geriatrycznych, oraz również bardzo zaniedbanych zakładów opiekuńczo-leczniczych. W pierwszej kolejności podjęto się kompletnej wymiany najbardziej podstawowego sprzętu na cały czas nielicznych szpitalnych oddziałach geriatrycznych. Do placówek trafiły łóżka, materace, aparaty do mierzenia ciśnienia, kardiomonitory, inhalatory, ssaki i setki innych, bardzo podstawowych urządzeń. Fundacja zainwestowała też w zaawansowany sprzęt diagnostyczny (ultrasonografy, aparaty EKG, densytometry) oraz w nowoczesne urządzenia, które zdecydowanie polepszyły komfort pacjentów oraz warunki pracy personelu medycznego. Łącznie, w ciągu trzech lat realizowania hasła godnej opieki medycznej seniorów, Fundacja WOŚP wydała na ten cel blisko 46 mln zł, wspierając 150 placówek zajmujących się leczeniem geriatrycznym.
WOSP 2016 zebrala 72 mln zl - wynik
WOSP 2016 zebrala 72 mln zl 01
WOSP 2016 zebrala 72 mln zl 02
WOSP 2016 zebrala 72 mln zl 03