Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dzień Kobiet i Powitanie Wiosny

Sala widowiskowa GOK „HUTNIK” została wypełniona 10 marca 2016 roku przez seniorki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Gostyniu. Przybyły one na zorganizowane przez Zarząd PZERiI spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Powitania Wiosny.

Przybyłe Panie serdecznie i z uśmiechem przywitał prezes organizacji Pan Andrzej Starosta. Powitał też zaproszonych gości: Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, Burmistrza Gostynia Jerzego Kulaka, kierownika MGOPS w Gostyniu Teresę Klonowską oraz kierownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu Natalię Hajnsz.

Na początku uroczystości gospodarz spotkania przedstawił bieżące działania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu. Opowiedział o przygotowaniach do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, dofinansowywane przez PCPR w Gostyniu ze środków PFRON oraz do wycieczek, które cieszą się wśród gostyńskich seniorów dużą popularnością. Wskazał też na zbliżające się Świętogórskie Spotkania Seniorów, które w tym roku zostaną zorganizowane już po raz piętnasty w maju. Partnerem wspierającym realizacje tego działania jest PCPR w Gostyniu.

Następnie Burmistrz Gostynia oraz Starosta Gostyński złożyli wszystkim paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz opowiedzieli o planowanych i podejmowanych przez samorządy przedsięwzięciach. Drugą część spotkania wypełniły występy artystyczne. Spotkanie upłynęło w miłej i odświętnej atmosferze, a panie uczestniczące w spotkaniu otrzymały słodkie upominki.
Dzien Kobiet 2016