Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Informacja o wyniku otwartego naboru Partnera

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, informuje o wyborze Partnera, w otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przygotowanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznakowaną numerem 2 Oferenta: Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, 63-800 Gostyń, ul. Kolejowa 24.
Data publikacji: 14.03.2016 r.
Informacja o wyniku otwartego naboru Partnera