Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Wolontariusze doradzają w gostyńskim CID

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje o działalności swojego partnera Stowarzyszenia „DZIECKO” dla organizacji pozarządowych.

Gostyńskie Centrum Informacyjno-Doradcze, prowadzone przez wolontariuszy Stowarzyszenia „DZIECKO”, zaprasza do korzystania ze swoich usług. Centrum Informacyjno-Doradcze zapewnia wsparcie szkoleniowe i doradcze lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom, a także tym, którzy chcą powołać fundację lub założyć stowarzyszenie. Co ważne, pomoc oferowana organizacjom pozarządowym jest bezpłatna. Centrum Informacyjno-Doradcze zapewnia też pomoc w rozpowszechnianiu informacji o działalności organizacji pozarządowych w mediach i na portalach, w tym ogólnopolskich.

Centrum Informacyjno-Doradcze w Gostyniu działa od 2006 r. i obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatu gostyńskiego. W ubiegłym roku Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenia „DZIECKO” wsparło swoją działalnością 72 stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne, wśród których dużą grupę stanowiły Koła Gospodyń Wiejskich. Wielu korzystających ze wsparcia otrzymało wielokrotnie.

Gostyńskie Centrum Informacyjno-Doradcze otwarte jest dla organizacji w siedzibie Stowarzyszenia „DZIECKO” przy ul. Parkowej 1a.

Centrum Informacyjno-Doradcze zaprasza organizacje i osoby chcące skorzystać z porad lub wsparcia do wcześniejszego umawiania się telefonicznie lub mailowo, dlatego że wolontariusze - wykwalifikowani doradcy dla organizacji pozarządowych, udzielają bardzo często też porad w formie wyjazdowej lub uczestniczą w spotkaniach doradczych i szkoleniowych.

Z doradcami Centrum Informacyjno-Doradcze można skontaktować się w godzinach popołudniowych pod numerem telefonu Stowarzyszenia „DZIECKO” 725 167 236 lub pod adresem poczty elektronicznej: stowarzyszeniedziecko@wp.pl.
CID doradza stowarzyszeniom 2016 01
CID doradza stowarzyszeniom 2016 02