Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Harmonogram działań w ramach modułu II pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” w 2016 roku
01.03.2016 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1 cykl 2016)
30.03.2016 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1 cykl 2016)
31.05.2016 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie
wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.
01.09.2016 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
(2 cykl 2016)
10.10.2016 r. Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków
w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania
z realizacji programu w 2016 r. (zakończenie wypłat dofinansowania
w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu
w 2016 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte
pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone
Data publikacji: 26.02.2016 r.