Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Polsko-holenderskie rozmowy

W miniony weekend odwiedzili powiat gostyński przedstawiciele Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht. Wizyta miała charakter roboczy, a jej efektem było wypracowanie planu współpracy polsko-holenderskiej na rok 2016. Goście: Danielle Wüstman dyrektor Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht, nauczyciele Rob Passchier, Ellis Bogers, Cor de Bruin, Martin de Bruijn pedagog - jednocześnie szefujący holenderskiej organizacji Kinderhuis Bodzewo i gospodarze: Karolina Dolata dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie i Domu Dziecka w Gostyniu, Edyta Marcinkowska zastępca dyrektora, psycholog Witold Woźniak oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu rozmawiali o zadaniach związanych z corocznym stażem młodych Holendrów.

W ramach tegorocznej edycji projektu grupa uczniów Stedelijk Dalton Liceum z Dordrecht przyjedzie w maju wraz z wychowawcami do powiatu gostyńskiego, by społecznie pracować na rzecz powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednocześnie nawiązywać kontakty ze swoimi polskimi rówieśnikami oraz poznawać polską kulturę.

Warto podkreślić, że młodzież z Stedelijk Dalton Liceum, w ramach swojej edukacji szkolnej, przepracowuje corocznie sto godzin prac społecznych, ucząc się wrażliwości społecznej i pomocy innym. Uczniowie i ich opiekunowie z Dordrecht, dzięki polsko - holenderskiemu projektowi, wykonują od ośmiu lat wiele działań dla Domu Dziecka w Bodzewie oraz dla Domu Dziecka w Gostyniu. Ale najpierw młodzi ludzie z Holandii pozyskują finanse na zrealizowanie projektu. W tym celu organizują u siebie np. pływanie czy biegi sponsorowane.

Oprócz pobytu w Domu Dziecka w Bodzewie Holendrzy odwiedzili też Dom Dziecka w Gostyniu. W obu placówkach obejrzeli efekty dotychczasowej pomocy z Dordrecht oraz zapoznali się z działaniami i formami wsparcia dla wychowanków oferowanymi na co dzień przez te placówki.

Dodatkowo Martin de Bruijn przywiózł kolejne dary dla wychowanków placówek z Bodzewa i Gostynia oraz sprzęt rehabilitacyjny i wspomagający obsługę leżących osób z niepełnosprawnością dla podopiecznych PCPR w Gostyniu. Sprzęt trafił już do rodzin opiekujących się swoimi niepełnosprawnymi krewnymi, a część tego sprzętu jest już wykorzystywana Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie.
Polsko-holenderskie rozmowy 2016 01
Polsko-holenderskie rozmowy 2016 02
Polsko-holenderskie rozmowy 2016 03