Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Zostań wolontariuszem i pomóż dzieciom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”, poszukuje chętnych do udziału w wolontariacie, którego celem jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin zastępczych, które mają trudności z samodzielną nauką i mieszkają w pobliżu wolontariusza.

PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO” poszukuje też firm, które w ramach wolontariatu pracowniczego, włączą się w organizację cyklicznych akcji pomocowych dla dzieci z rodzin zastępczych.

Wolontariuszem może zostać uczeń gimnazjum lub szkoły średniej lub osoba dorosła, którzy czują się dobrzy w swojej ulubionej dziedzinie, a przede wszystkim posiadają w sobie chęć i zapał do niesienia pomocy innym.

Do zadań wolontariusza należy udzielanie pomocy w zakresie odrabiania lekcji, przygotowania do sprawdzianów, testów, kartkówek, nauki z przedmiotów ścisłych, humanistycznych oraz języków obcych. Celem tych działań jest pomoc i wsparcie dzieci, które potrzebują pomocy w nauce, a także rozwijanie ich umiejętności, zainteresowań oraz pasji.

Wolontariusze, pomagając innym, sami zdobywają nowe doświadczenia, nawiązują nowe kontakty i znajomości, kształtują postawy i umiejętności społeczne. Poprzez udzielanie pomocy dzieciom wolontariusze zyskują ogromne poczucie satysfakcji.

W ramach tworzonego wolontariatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu zapewnia zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych, specjalistycznych szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pomagania w ramach wolontariatu.

Włączając się w wolontariat szkoła lub firma wzmacnia swój wizerunek w środowisku lokalnym, bierze aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci, a tym samym wspomaga budowanie dobrych relacji z uczniami, rodzicami oraz otoczeniem.

Z kolei celem wolontariatu pracowniczego, który tworzony jest przy PCPR w Gostyniu i Stowarzyszeniu „DZIECKO”, jest udzielanie pomocy w formie pozyskiwania, zbierania i przekazania środków finansowych bądź materialnych, które zostaną przeznaczone między innymi na paczki świąteczne, nagrody za osiągnięcia szkolne, sportowe i artystyczne oraz organizację i dofinansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, socjoterapeutycznych, wypoczynkowych oraz kulturalno-sportowych dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej.

Tego typu pomoc jest dla dzieci bardzo ważna, ponieważ stanowi uhonorowanie ich osiągnięć, daje szansę na zaprezentowanie siebie oraz swoich umiejętności, wyzwala radość oraz uatrakcyjnia codzienne zajęcia, w których uczestniczą dzieci.

Włączając się w organizację akcji pomocowych w ramach wolontariatu pracowniczego, firma przyczynia się do polepszenia sytuacji dzieci z rodzin zastępczych. Zapoznając się z potrzebami i sytuacją społeczności lokalnej, firma tworzy też dobre relacje z najbliższym otoczeniem, a to przyczynia się do wzmocnienia jej wizerunku zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Firmom, które wyrażą chęć udziału w akacjach pomocowych dla dzieci w ramach wolontariatu, Powiatowe Centrum Pomocy w Gostyniu zapewnia bezpłatne, specjalistyczne szkolenia dotyczące funkcjonowania wolontariatu, a w razie konieczności organizację spotkań informacyjnych dla pracodawców i pracowników.

Wolontariat, to bardzo satysfakcjonująca forma udzielania pomocy tym, którzy jej potrzebują. Potrzeba tak niewiele! W związku z tym serdecznie zapraszamy i zachęcamy do współpracy.

PCPR w Gostyniu zaprasza i zachęca do współpracy. Koordynatorem wolontariatu w PCPR w Gostyniu jest p. Alicja Data tel.: 65-572-75-28 lub 603-533-381 e-mail:
alicjadata@pcpr.gostyn.pl lub stowarzyszeniedziecko@wp.pl.
I love wolontariat
Zostan wolontariuszem