Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Dwa sołectwa razem uczciły dziadków

W świetlicy wiejskiej w Goli odbyło się spotkanie seniorów z Sołectw Gola i Czajkowo, na które przybyło blisko sto babć i dziadków. To spotkanie, połączone ze świętowaniem Dnia Babci i Dnia Dziadka, zorganizowali sołtysi i Rady Sołeckie Goli i Czajkowa. Część artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Goli. Dlatego przybyłych seniorów oraz zaproszonych gości powitali przedstawiciele organizatorów: Paweł Stachowiak - Sołtys Goli, Mieczysław Gbiorczyk - Sołtys Czajkowa i Jolanta Gerowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goli. Złożyli oni serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka.

Do życzeń dołączyli również zaproszeni goście: reprezentujący Starostę Gostyńskiego Sekretarz Powiatu Gostyńskiego Leszek Maliński, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu Mirosław Żywicki, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mirosław Sobkowiak, Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik Tomasz Barton, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu Marcin Krawiec, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego Marek Banaszak i ksiądz proboszcz Stanisław Kostka.

Główną część spotkania wypełnił bogaty program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Goli. Dzieci specjalnie dla Babć i Dziadków przygotowały pod kierunkiem wychowawczyń inscenizację pt. „Karnawał w klasie” oraz liczne tańce, piosenki i wiersze, pełne ciepłych i serdecznych życzeń dla Babć i Dziadków. Występy młodych artystów były nagradzane długimi brawami. A na koniec dzieci wręczyły wszystkim Babciom i Dziadkom przygotowane przez siebie kartki z życzeniami.

Po obiedzie, przygotowanym przez organizatorów, wystąpił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zachęcając seniorów do skorzystania ze wsparcia powiatu dla osób z niepełnosprawnością. Omówił formy dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przyznawane są na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu pomocniczego, na dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz na organizację działań z zakresu sportu, kultury i rekreacji. Przedstawił też zasady ubiegania się o ww. dofinansowania oraz warunki przyznawania tej pomocy. Po swoim wystąpieniu, już w rozmowach indywidualnych, odpowiadał szczegółowo na pytania seniorów związane z uzyskaniem dofinansowania.

Następnie można było obejrzeć bogate zbiory filatelistyczne Henryka Klozińskiego oraz porozmawiać o jego hobby. Pan Henryk kolekcjonuje znaczki i monety już od ponad trzydziestu lat. Ma sporo cennych egzemplarzy. A o każdym znaczku pokazanym na wystawie mógł powiedzieć interesującą historię.
Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie. Organizatorzy serdecznie dziękują Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu za wsparcie przygotowania spotkania.
Dwa solectwa uczcily dziadkow 2016 01
Dwa solectwa uczcily dziadkow 2016 02
Dwa solectwa uczcily dziadkow 2016 03
Dwa solectwa uczcily dziadkow 2016 04
Dwa solectwa uczcily dziadkow 2016 05
Dwa solectwa uczcily dziadkow 2016 06
Dwa solectwa uczcily dziadkow 2016 07
Dwa solectwa uczcily dziadkow 2016 08