Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Copyright © 2012 by
IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenia i aktualności
Uniwersyteckie spotkanie
o pomocy i przemocy

Gostyński Uniwersytet III Wieku swoje kolejne zajęcia zorganizował w „Starej Piekarni”. Kilkudziesięciu słuchaczy, popijając aromatyczne herbaty, wysłuchało prelekcji (12.01.2016 r.) Kierownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Natalii Hajnsz. Opowiedziała ona, wykorzystując prezentację multimedialną, o dofinansowaniach dla osób starszych z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawane są na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu pomocniczego, na dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz na organizację działań z zakresu sportu, kultury i rekreacji. Natalia Hajnsz omówiła zasady ubiegania się o ww. dofinansowania oraz warunki przyznawania tej pomocy. Odpowiadała też szczegółowo na pytania słuchaczy związane z uzyskaniem dofinansowania.

Towarzyszący prelegentce dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak poinformował o uruchomionej od stycznia tego roku bezpłatnej pomocy prawnej, z której mogą też korzystać osoby starsze i o osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Radcy prawni dyżurują m.in. w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, a prawnicy Stowarzyszenia „DZIECKO” w Centrum Aktywności Lokalnej w Gostyniu.

Ostatnią część spotkania poświęcono omówieniu zjawiska przemocy wobec osób starszych i sposobów przeciwdziałania tej przemocy.
Zbigniew Kosiński - prezes Zarządu Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Jolanta Gardyś - zastępca prezesa Zarządu podziękowali prelegentom za ważne dla osób starszych informacje i porady. Umówiono się też na kolejne spotkania edukacyjne.
Uniwersyteckie spotkanie o pomocy i przemocy 2016 01
Uniwersyteckie spotkanie o pomocy i przemocy 2016 02
Uniwersyteckie spotkanie o pomocy i przemocy 2016 03
Uniwersyteckie spotkanie o pomocy i przemocy 2016 04